Mycket givande studiebesök för valbar kurs Bosnien

Publicerat: 20 mars

Tio deltagare och två pedagoger på valbar kurs Bosnien besökte den 16 mars SIDA, som är Sveriges biståndsmyndighet, och Olof Palmes Internatella Center, som är arbetarrörelsens biståndssamordnare och en av SIDA:s ramorganisationer. Syftet var att få veta mer ombild på deltagare bistånd och internationellt utvecklingssamarbete och få mer kött på benen kring vad Sverige prioriterar i Östeuropa och på västra Balkan.

Vi var glada över att så många mötte upp både på SIDA och Palmecentret. Det gjorde att vi kände oss välkomna och betydande. Vi fick en väldigt bred genomgång om vad SIDA är och vad skillnaden är mellan t ex demokratibistånd och humanitära insatser. På Palmecentret berättade våra värdar mycket om stödet till fackförbund och politiska partier i världen. På västra Balkan jobbar de väldigt mycket med utveckling av fackligt engagemang och fackliga organisationer.

Arbetslösheten är enorm i bl a Bosnien-Herzegovina och Serbien och arbetsrätt och goda anställningsvillkor står inte högt i kurs. Misstänksamheten mot civilsamhället är utbredd och det finns fortfarande mycket att göra när det gäller de politiska partierna. Många partier är små och splittrade. I Bosnien-Herzegovina dominerar dessutom de nationalistiska etniska partier som var tongivande under inbördeskriget på 1990-talet. Det gör att samarbete för stärkt demokrati alltjämt är väldigt viktigt för samhällena på västra Balkan.

För oss var det bra att få se i vilket större sammanhang vårt samarbete med Tuzla Community Fundation äger rum. Västerås folkhögskola är del av en demokratiseringsprocess. Vi är med och bekämpar fattigdom och utanförskap. Det känns bra att tänka på.

På bilderna syns deltagare och pedagoger tillsammans med personal på Palmecentret.

bild på deltagare

Text: Fredrik Stockhaus

Foto: Annika Torstensson, Palmecentret

Allmän kurs, Bosnien