Dagboksanteckningar 2 6/5 – Bosnienresa – Tuzla maj 2017

Publicerat: 8 maj

Seminarium om inspirationskursen lördag den 6 maj

Lördagen den 6 maj från kockan tio till 16 träffades vi på Center For Democracy and Active Citizenship för att genomföra ett seminarium om inspirationskursen på Västerås folkhögskola. Deltgararna kom från Agoracenter, TCF och Center for Democracy. Kim Gustafsson och Daniel Örndalen medverkade även som resurspersoner. Utbildare var Jens Kvistgaard och Fredrik Stockhaus, pedagoger på Västerås folkhögskola.

Efter ett par tekniska missöden körde vi igång med en presentation av vad folkbildning och folkhögskola är, åtföljt av frågor. Kim och Daniel berättade om sin resa där bland annat inspirationskursen och allmän kurs spelat en viktig roll för deras utveckling.

Därefter berättade Jens detaljerat om inspirationskursens syfte, innehåll och resultat. Eftermiddagen ägnades åt arbete i grupper där vi diskuterade hur inspirationskursen skulle kunna spela en roll i Tuzla. Vad behövs för att bygga upp något liknande och är det möjligt? Vi pratade mycket om målgrupp, finanser och huvudman. Innehållet och syftet med kursen är relevanta för våra partners. Utmaningen ligger dock i att målgruppen är väldigt stor i Bosnien och att myndigheterna ännu inte ser potenitalen med något som inspirationskursen.

På slutet summerade vi vad vi kommit fram till. Vi är hoppfulla och nästa steg blir ytterligare studiebesök i Sverige och här i Tuzla för att ge fler insikt om inspirationskursens möjligheter och arbetssätt. Klart är att TCF vill testa insirationskursen och vi behöver nu bara se på hur det ska gå till.

Text:
Fredrik Stockhaus och Jens Kvistgaard

Allmän kurs, Bosnien