Årsmöte med seminarier

Publicerat: 20 april
Västerås Folkhögskola hade idag årsmöte. Vi tog då tillfället i akt att ordna seminarier för deltagarna på morgonen (som vi brukar i sann folkbildningsanda). Seminarierna hade två inriktningar, en om civilsamhället och en om folkbildning och folkhögskola, utbildning och bildning. Seminarierna tog ca 45 minuter vardera och sedan bytte vi vilket innebar att samtliga deltagare deltog i båda. 150421_Vfhsk-11
Representanter för skolans styrelse var inbjudna att delta i seminarierna och en del gjorde det också (och uppskattade det). När det gällde civilsamhället hade vi bl.a. frågeställningarna
  • Vad är civilsamhället egentligen?
  • Hur många är med i någon förening?
  • Vilka funktioner/roller kan civilsamhället fylla?
  • Hur kan civilsamhället vara en tillgång när det gäller:
  • Ungas utanförskap
  • Mångkulturella samhället
  • Samhällets hårda klimat – vem tar hand om de ”svaga”?

Tina Rinkeborn
tina.rinkeborn@vfhsk.se

Allmän kurs