Allmän kurs grund fokuserar på minoriteter

Publicerat: 19 april

Samer och romer

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De talar fem nationella minoritetsspråk: jiddisch, romanes, samiska, finska och meänkieli. Bland romer finns fem undergrupper: finska och resande som kom på 1500-talet, svenska som kom sekelskiftet 18/1900, utomnordiska som kom på 1960-talet osamer_romer_föreläsningch nyanlända eller balkanromer. Av dem kom första gruppen under krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet. Den andra gruppen är de vi kallar EU-migranter eller ”tiggare”, främst från Rumänien och Bulgarien.

Samerna firar nationaldag den 6 februari. Ungefär en månad senare var en grupp deltagare och såg Amanda Kemells film ”Sameblod”. Den handlar om flickan Elle-Marja, som skickas till internatskola med sin lillasyster. Efter att några rasbiologer besökt skolan och gjort undersökningar, får Elle-Marja nog och rymmer till Uppsala (ironiskt nog där Statens institut för rasbiologi låg). För den intresserade som vill veta mer, rekommenderas boken ”Käraste Herman” (om institutets chef) av Maja Hagerman.

Romerna firar internationaldag den 8 april. I samband med det hölls tre föreläsningar för deltagare, som också såg Lawen Mohtadis och Gellert Tamas film om Katarina Taikon. På Västmanlands läns museums fortbildningsdag deltog lärare från Köping och Västerås. Två släktingar till Katarina, Fred och Mia Taikon från ”È Romani Glinda”, berättade om romernas situation. Alltihop avslutades med en föreläsning för skolans personal om romer med fokus på vuxenutbildning och föreningsliv.

Vårterminen har alltså fokuserat på mänskliga rättigheter. Deltagarna fick kunskap om de nationella minoriteterna och statens ofta vedervärdiga behandling av dem. Den sista föreläsningen gav också personalen frågor att tänka vidare på. Länsmuseets utställning ”100 % kamp – Sveriges historia” handlar om mänskliga rättigheter och pågår till 24 september. Till den finns en bok, ”50 rättighetskamper i Sverige”, som vi använder i undervisningen. Hör gärna av dig med egna tips och idéer.

Text och bild:
Tobias Persson
tobias.persson@vfhsk.se

Allmän kurs grund