Ansökan Allmän kurs Häst

Den här sidan använder cookies för att spara information under tiden du fyller i ansökan. Dessa cookies kastas när du har skickat in din ansökan.

Personuppgifter

Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.

Utbildning och arbete

Ange minst en tidigare utbildning. Du behöver också ange arbete eller praktik.

Personlig ansökan, referenser och bilagor


Referenser är viktiga

(Personer som Du vill hänvisa till för upplysningar om Dig. Ej släkt eller vänner)

Har du ej personbevis och skolbetyg att bifoga, kan du skicka dessa till någon av följande adresser:
Bergslagens folkhögskola
Engelbrektsgatan 65
738 31 Norberg
Västerås folkhögskola / Hästsportens folkhögskola
Kristinagatan 12
724 61 Västerås


Januari Augusti (ifylles endast av sökande till allmän kurs eller allmän kurs på distans)