Covid-19

Till skolans samtliga deltagare

Information om Coronaviruset

Ledningsgruppen har kommit fram till följande:

Allmänt

  • Vi följer myndigheters beslut och rekommendationer.

Studiesituationen

  • Fortsatt distansundervisning, beslutet gäller tills vidare.
  • Undervisningen sker på dagtid.

Ovanstående information gäller tills vidare. Skolledningen gör avstämningar varje dag och återkommer vid minsta förändring.

Skolledningen