Vanliga frågor om folkhögskolan

Vad är folkhögskola?

Folkhögskola är en utbildningsform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – där du är med och skapar din egen utbildning.

Vilka går på folkhögskola?

Folkhögskolorna vänder sig till alla över 18 år som vill studera. Varje skola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. På så sätt får de studerande ett större utbyte av de samtal och diskussioner som förs på skolan.

Har folkhögskolan vinstintressen?

Folkhögskolorna i Västerås och Köping drivs som ideella föreningar och eventuellt överskott på verksamheten återinvesteras i skolorna.

Får man betyg på folkhögskolan?

På folkhögskola får man inte betyg, där får man utvecklas i sin egen takt. De som går allmän kurs, folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, får ett intyg som beskriver godkända behörigheter i de ämnen som klarats av samt ett studieomdöme som beskriver nuvarande och framtida studieförmåga.

Vad lär jag mig på folkhögskolan?

Kunskaper är det viktiga, inte bara avklarade kurser. Vi utgår från att alla lär sig på olika sätt och i olika takt. Det viktiga är att man lär sig saker som man har nytta av i livet och för eventuella fortsatta studier. När man lämnar folkhögskolan ska man kunna säga: ”Jag har lärt mig många nya saker, i många ämnen, även i sådana ämnen som jag inte trodde att jag skulle klara av. Jag är väl rustad för framtiden och dessutom har jag fått ett bättre självförtroende och insikter om mig själv och min omvärld.”

Hur mycket frihet har jag?

Folkhögskolan utgår från att varje människa är en resurs som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar. Det finns en stor frihet på folkhögskolan. Skolorna har rätten att forma sina egna kurser efter deltagarnas behov och målsättningar. Här får alla vara med och påverka kurser och utbildningar.

Vad är mitt ansvar?

Som vuxen har man kommit till folkhögskolan av egen vilja och eget intresse. Som deltagare har man ett stort ansvar för sina studier och därmed också en stor frihet. De egna målen man sätter upp för sina studier är viktiga. Friheten att påverka innehållet i studierna och det egna resultatet är mycket stor.

Får jag behörighet till att studera vidare?

Samtliga folkhögskolor har allmän kurs, vår variant av gymnasieutbildning. Kurstiden är på ett till tre år beroende på dina tidigare studier, erfarenheter och behov. Efter genomförd utbildning kan du nå behörighet för att söka till universitet, högskola och yrkeshögskola.