2020 - Inspirationskursen (SMF), Pizza party, Ungdomars frigörelse

Publicerat: 27 maj

Samtal med Balkan

Förra veckan deltog representanter för Västerås folkhögskola på en större videokonferens som ordnades av Olof Palme International Center. På mötet deltog en rad arbetarrörelseanknutna organisationer på Balkan och i Sverige.

Västerås folkhögskola driver sedan år 2014 ett samarbetsprojekt med Tuzla Community Foundation. Organisationen arbetar med lokal mobilisering, stöd till civilsamhället, påverkansarbete, ledarskapsutbildning bland unga, humanitära projekt och nätverkande i Bosnien-Herzegovina.

Målet med vårt samarbete är att stärka folkbildningens position i Tuzla, att utveckla verksamheter som liknar dem vi har på vår folkhögskola, framförallt Inspirationskursen SMF på Bäckby, samt att utbyta erfarenheter och stärka nätverk. Hittills har vi också varje år, fram till 2019, ordnat studiebesök för studerande och pedagoger till Tuzla.

Syftet med videokonferensen var att utbyta kunskap, uppdatera oss om läget i länderna på västra Balkan med avseende på Coronapandemin och att se hur vår roll ev. förändras i dess spår. Generellt kan sägas att regeringarna i balkanländerna har passat på att stärka sitt grepp om människorna och medierna. Demokratin var på många håll hotad redan innan och nu frågar sig många vad som väntar. En utmaning för föreningslivet, och inte minst arbetarrörelsen, blir att rädda vad som hittills uppnåtts, men troligen också att mer fungera som humanitära hjälporganisationer med tanke på att fattigdomen breder ut sig som resultat av pandemin.

I år har Västerås folkhögskola planerat att delta på tre aktiviteter tillsammans med vår partnerorganisation, men nu återstår att se vad som kan göras av dessa med tanke på reseförbud och andra restriktioner. Det som är planerat är ett studiebesök från Tuzla till Västerås med fokus på miljöarbete, klimat och hållbarhet. Vidare är det tänkt att folkhögskolan ska skicka utbildare vid två tillfällen till Tuzla för att utbilda om hållbarhet, mobilisering, ungdomsarbete och folkbildning.

Fredrik Stockhaus

Inspirationskursen (SMF), Olof Palmes Internationella Center, Tuzla, Tuzla Community Fundation

Publicerat: 10 maj

Vad vill du förändra i samhället?

Klimatet, arbetstiden och vården. Det är några saker deltagarna på inspirationskursen på Bäckby vill ändra på. Inför 1 maj frågade vi vad de vill förändra i samhället. Här är några röster.

Shawbo
Jag tycker att det är allas mänskliga rättighet att arbeta på vilket sätt som helst. Till exempel har jag barn och jag gillar att vara hemma klockan 17:00 på dagen, och vara med min son tills han sover. Barnen behöver mammas kärlek, men vissa jobb är inte möjliga och man måste vara på skift några dagar i veckan.

Åtta timmar är lite för mycket arbetstid, jag tror att sex timmar är tillräckligt. I mitt hemland arbetar man varje dag, man går på fester, man kopplar av, man sover tillräckligt. Men här har man alltid brist på tid.

Jag har inte jobbat i Sverige, kanske har jag fel om det, men jag har tänkt på de två punkterna.

Yufang
Jag tror att klimatförändringarna den direkt kommer att påverka våra liv, att kunna studera och ha bra hälsa mm..

Klimatförändringarna är ett globalt problem. dess lösningar förutsätter såväl nationella som internationella åtgärdar.

Det stora ansvaret för utsläpp ligger hos politiker och näringsliv. Men det finns  mycket vi behöver göra i vardagslivet för att vi ska minska våra fotaavtryck. vi måste tänka på och bidra till att lösa klimatkrisen och bevara jorden för nästa generation.

Det första är att vi måste spara energi, handla mindre och satsa på en hälsosam livsstil. Vi kan konsumera mindre, köpa mindre, laga saker och byta nyttiga saker med vänner och bekanta.

För det andra tycker jag att vi kan ta cykeln och gå istället för att åka bil. Vi kan också åka kollektivt. Vi behöver flyga mindra och så minskar vi utsläppen.

För det tredje tycker jag att vi ska äta mer grönt och mindre kött och hitta fler alternativ till kött.

Till sist, vi behöver minska användningen av plast och satsa mer på avfallsåtervinning.

Karin
Mera pengar till vården.

Att man tar bättre hand om våra utsatta och bostadslösa i samhället.

Att alla får samma rätt till att kunna få jobb.

Och dom äldre har råd att kunna klara sig på sin pension.

Suzan
Jag vill säga att Sverige är ett bra land som kämpar för fred och för att alla människor har chans att utbilda sig. Tyvärr är det inte så i Eritrea. 🙁

Om jag kan, vill jag förändra hur Eritrea tänker om skolor och utbildning. De tänker att det inte är så viktigt att studera, utan tvärtom att man måste gå in i det militära och döda. De flesta unga flyttar från Eritrea till ett annat land där de kan bo utan att behöva delta i krig eller bli dödade.

Jag känner mig stolt över att jag bor i ett land som ger mig och många andra något mycket bättre än de länder som vi kommer från. Jag hoppas att alla människor som bor i Sverige och hela världen ska kunna fortsätta jobba och studera till dess att denna hårda tid är slut.

Saleh
Jag vill att arbetstiden ska förändras. Jag tror att åtta timmar är mycket för många människor eftersom många har barn vi måste ta hand om och man har kanske några bokade tider, t ex på sjukhuset eller hos tandläkaren.

Ibland kan man inte ändra sin tid. Man vill hinna i tid. Våra barn har också tider att passa och ibland måste föräldrarna följa med eftersom de små barnen inte kan gå själva. Vi har ansvar för våra barn och vår situation. Om arbetstiden halveras kanske det blir mycket bättre för många.

Shahrastan
För det första vill jag säga att alla som bor i Sverige ska ha en bättre arbetsmiljö och känna sig trygga på sitt jobb.

För det andra tycker jag att det ska vara mindre arbetstid, då får man mer tid att vara med sin familj och umgås mer med sina vänner.

För det tredje tycker jag att det inte ska vara så svårt för nyanlända att få ett jobb, då blir det lätt för dom att komma in i samhället och tillsammans bygger upp ett bra samhälle för alla.

Hasan
En jämlik hälsa för alla, inte bara för de rika

En jämlik hälsa innebär att alla kommer få samma hjälp oavsett var man bor, vem man är, varifrån man kommer eller hur mycket pengar man tjänar.

Det finns 10 miljoner invånare i Sverige nu, och alla har rätt till vårds tillgången. Men tyvärr skiljer det sig mycket åt mellan olika kommuner. Så därför måste vi tänka oss att regeringen måste avsätta högre budget till de regioner som har brist inom vården, dessutom anställa mer personal för att undvika de långa perioder av väntan till kön.

Vi måste stoppa vinster i välfärden för att få en jämlik hälsa. Den privata sjukvården och sjukförsäkringarna tjänar mycket pengar. Ojämlikhet inom vården ökar varje år,

Det är omänskligt. Personalen sliter hårt inom vård och omsorg. De blir sjuka av sin arbetsmiljö. Och Vänsterpartiet vill ha förbättrad vård och arbetsmiljö för invånare och personal.

Vänsterpartiet tycker att behovet ska styra, inte om man har en privat försäkring. Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön.

Vänsterpartiet vill minska arbetstiden allmänt i landet. Man måste tänka på personalens hälsa och arbetsmiljö. Sex timmars arbetsdag är en bra väg att förändra livet till det bättre.

Med sex timmars arbetsdag mår människor bättre och det minskar arbetslöshet!

Jag tycker att Vänsterpartiet har bra förslag för att  med sex  timmars arbetstid kan man minska arbetslösheten.

Lucas
Kriminalitet är ett stort problem i många områden idag, och en av dom största anledningarna till att våra unga inte har möjligheten att utvecklas.

Jag som själv har vuxit upp och som fortfarande bor på Pettersberg har sett förändringen i mentaliteten hos minst 3 generationer, min egen den som kom före mig och den som nu vuxit upp och blivit tonåringar. Där det hela tiden har blivit hårdare och brutalare.

Många unga växer upp och tror att kriminalitet och droger är en lösning till ett problem som jag egentligen tror ligger i hemmet, där man kanske inte känner sig hemma. Då man i dessa miljöer är svagare för att luras in i en falsk gemenskap, med löften om att hjälpa varandra och alltid finnas där.

Jag skulle vilja förändra synen på livet som vissa växer upp med, och när jag hör att någon säger att det är försent för dem att ändras vill jag att dom ska kunna inse att det aldrig är försent att bli vad man vill bli.

En ny våg av våld sprider sig genom staden, en våg av våld har passerat förbi.
Den våg som väntas imorgon, må vara den som briserar mitt liv.
Våg efter våg, gå om intet, fanns aldrig några alternativ.
Så länge fiskmåsen fastnar vid havet, kommer havet förbli måsens frid.
Sara
Inspirationskursen (SMF)