november 2020

Publicerat: 29 november

Nya vägar till grundläggande utbildning för vuxna i utmanande situationer – Videodokumentärer om 9 pilotprojekt

I MobileBE-projektet samarbetade åtta vuxenutbildningsorganisationer från sju europeiska länder 2017–2020 för att skapa nya former av lärande för vuxna som behöver grundläggande utbildning. Fokusen låg på att utveckla aktiviteter för människor i särskilt svåra situationer i livet. 16 nya former av undervisning och lärande har utvecklats och noggrant testats. För nio av dem producerade projektteamet videodokumentärer. De ger snabb men omfattande inblick i de kurser, aktiviteter och inlärningsmiljöer som utvecklats och presenterar också målgrupperna och deras specifika utmaningar. Här är de korta filmerna

TYSKLAND- Hanover

Bonde Karl – Läskunnighetsträning för vuxna på landsbygden

Den här videon presenterar en utbildningskurs för läs- och skrivkunnighet för vuxna som bor i en region långt från staden och har lite tillgång till utbildningsmöjligheter som passar deras behov. Det ursprungliga konceptet var att erbjuda utbildning för långvariga invånare (autochton befolkning) i behov av läskunskapsträning, men under hela kursen skiftade deltagarna. Workshopen utvecklades och genomfördes 2018-2019 av VHS Hannover (Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover) i Mellendorf byn.

TYSKLAND – Hanover

Välkommen till Hannover! – Språkinlärning som ett medel för läskunnighet

Denna video presenterar en grundläggande läskunnighetsträning för bulgarer som bor och arbetar i Hannover, Tyskland. De är vanligtvis anställda och jobbar inom jobb som inte kräver särskild utbildning eller är upptagna med att ta hand om sina familjer med små barn. Hemma talar de bulgariska eller turkiska, de behöver hjälp med att lära sig språket utan också hjälp med att uppnå grundläggande färdigheter, särskilt när det gäller att skriva och läsa, eftersom utbildningen i hemlandet Bulgarien inte var prioriterad. Utbildningen utvecklades och testades 2018-2019 av VHS Hannover (Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule).

ÖSTERRIKE – Wien

Visa mig din omgivning – Utveckla grundläggande färdigheter genom att vara en reseguide

Den här videon presenterar en grundläggande utbildning som utvecklats i Wien (Österrike) där studenterna fungerar som stadsguider i sitt grannskap och även involverar sina familjer i lärandeaktiviteterna. Att vara ansvarig för att leda andra genom sitt hemområde är ett incitament för dem båda för att samla in information om platsens historia, och även använda och utveckla grundläggande färdigheter inom områdena läsning, skrivande, tal etc. Utbildningen utvecklades. och testades 2018-2019 av Wiener Volkshochschulen (Wienskolor).

TYSKLAND – Gotingen

Ta hand om andra, och dig själv – Grundutbildning för undersköterskors

Denna video presenterar en grundläggande utbildning för undersköterskor. Utbildningen integrerar praktiska aspekter av vård för andra, egenvård och utbildning i nödvändiga färdigheter för dokumentation av omvårdnadsprocesser. Utbildningen utvecklades och testades 2018-2019 av Volkshochschule Göttingen Osterode (Tyskland). Utbildningen tillhandahålls av expertutbildare på platserna inom vården. Konceptet för kursen utvecklades i nära kontakt med sjuksköterskornas ledning. Tanken är att erbjuda sådana utbildningar till alla som är intresserade, dock som en betald tjänst. Läromaterial som används är en bok utvecklad av VHS Göttingen Osterode i ett tidigare projekt.

BULGARIEN – Bohot

Utbildning för alla – Datorutbildning på landsbygden Bulgarien

Den här videon presenterar en grundläggande datorutbildning för människor på landsbygden i Bulgarien som utvecklats och testats 2018-2019 av Združenie Znanie Loveč, Bulgarien. I samarbete med den lokala skolan i byn Bohot lärde sig invånarna i byn (många av dem medlemmar av den romska minoriteten) att använda datorer i olika situationer både i privata ärenden men även i jobbsökandet. Den avgörande innovationen i denna kurs är att den erbjuds direkt i byn där utbildningsmöjligheter för vuxna annars saknas helt. Nästa stad med viss utbildningsinfrastruktur är cirka 20 kilometer bort, och med tanke på bristen på egen eller kollektivtrafik är det opraktiskt för byar att åka till stan för utbildning.

ITALIEN – Turin

Att kunna delta aktivt i samhället – Bli självständig genom ett jobb

Denna video presenterar en grundläggande utbildning som utvecklats i Turin (Italien) för unga vuxna att kunna hitta ett jobb. Utbildningen utvecklades och testades 2018-2019 av Fondacia Casa di Carità Arti e Mestieri. Deltagarna i kursen är både unga vuxna från lokalbefolkningen och flyktingar som nyligen kommit till Turin. Deras kompetensnivå är mycket varierande. Kursen klarar detta genom att använda en peer learning-metod där elever med avancerade färdigheter hjälper sina klasskamrater att komma ikapp.

SPANIEN – Karinena

Mobiltelefoner, datorer, surfplattor – Du är aldrig för gammal för att lära dig

Denna video presenterar en datorutbildning för seniorer på landsbygden i Spanien. Dessutom tar kursen upp andra bra idéer för att motivera äldre elever. Utbildningen utvecklades och testades 2018-2019 av Ricardo Sola Almau utbildningscenter i staden Cariñena, cirka 50 kilometer från Zaragoza. Centret arbetar i ett stort område med 40 kilometer diameter med många små byar, mestadels sysselsatta med vinodling. Många invånare är äldre personer som i sin ungdom inte fått möjlighet till mer än ett par år i skolbänken. De är dock mycket angelägna om att lära sig. Med tanke på den geografiska situationen är olika former av distansutbildning ett passande sätt.

SVERIGE – Västerås

Jag vill studera för att kunna bli en sjuksköterska – Studie motiverande kurs för vidare studier

Denna video presenterar ett kurskoncept som går ut på att få både kunskaper i grundläggande språket (svenska) samt information om arbetsmarknadens uppbyggnad och funktion. Under kursens gång får deltagare verktyg som ska hjälpa de vidare i sina studier och även arbetsmarknaden. I kursen ingår även en del samhällsinformation so ska underlätta etableringen i samhället. Målgruppen för kursen är varierande och undervisningen anpassas utifrån deltagarens behov. Utbildningen testades 2018-2019 av Västerås folkhögskola. Skolan fortsätter med denna kurs, då resultat har varit givande under de senaste två åren.

FRANKRIKE – Cherbourg

Viruslarm! – Uppslukande och kooperativ inlärning i Escape Rooms

Den här videon presenterar en inlärnings- och träningsaktivitet som utvecklats av INFREP Cherbourg en Cotentin (Frankrike) för att ge sina elever ytterligare en möjlighet att förbättra sina färdigheter inom teamarbete och problemlösning. Escape Room-metoden används. En timmes inlärningsaktiviteten är en del av ett bredare program för att hjälpa arbetslösa vuxna att förbättra sina kompetenser och sina chanser på arbetsmarknaden.

Hur du kommer åt videorna

Videorna publiceras med ljud på originalspråket samt undertexter på olika europeiska språk. De finns i

Länkarna ovan leder till spellistor på referensspråket.

Åtkomst till videorna är också möjlig

Projektkonsortium

MobileBE genomfördes av ett konsortium bestående av åtta offentliga och / eller ideella vuxenutbildningsorganisationer från sju europeiska länder.

  • Västerås folkhögskola
  • VHS Göttingen Osterode
  • Konsortium O.P.E.N.
  • INFREP – National Institute for Training and Research in Permanent Education
  • Wienhögskolorna
  • Združenie “Znanie” Loveč
  • Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover
  • Utbildningscentrum för vuxna (CPEPA) Ricardo Sola Almau

Projekt-ID

MobileBE-projektet finansierades genom Europeiska unionens Erasmus + program.
Projektnummer 2017-1-DE02-KA204-004241
Projektwebbplats: www.mobilebe.eu

 


Publicerat: 19 november

Torbjörn Nilsson inspirerade på Bäckby

I dag gästades inspirationskursen av fotbollslegendaren Torbjörn Nilsson, senast känd från serien ”Målet är målet” på SVT. Han pratade inspirerande och engagerat om mål och motivation, som just denna vecka är temat på Bäckby.

Det var väldigt fint att Torbjörn, på kort varsel, ställde upp och deltog hos oss via Zoom. Med var också deltagare och pedagoger från både Köping och Norberg. Torbjörn fick många frågor om gruppdynamik, att ”lura” sin hjärna för att skapa en positiv målbild, hur tjejer och killar förhåller sig olika till vad en tränare säger och mycket annat. Han understryker hur viktig fotbollen är för gemenskap och för att lära sig att förankra beslut och därmed uppnå ett gott resultat.

För att skapa motivation är det viktigt att ha en dialog med sig själv hela tiden, tycker han. Människan är förmögen att skapa motivation till sig själv, genom att peppa sig, men ofta sker det genom relationen till någon annan. Entusiasm och engagemang smittar och det ska vi ta vara på säger han. Han nämner att alla har en produktiv och en kreativ sida. Det gäller att båda sidorna ges plats och får utvecklas. Han lyfter fram att det är viktigt att lära sig att fatta beslut utifrån hur en situation faktiskt ser ut, inte utifrån ad han kallar byråkratiska regler, det vill säga auktoriteter, normer och förväntningar.

Fredrik Stockhaus