2018 - Agora Center, Europa, Roma projekt

Publicerat: 19 december

Händelserikt och lärorikt studiebesök från Tuzla

Mellan den 26 november och 1 december besöktes Västerås folkhögskola av Vedrana Dautovic, Ismet Sokoljanin och Faruk Hodzic från Tuzla Community Foundation och Agora Centar i staden Tuzla i Bosnien-Herzegovina. Vår folkhögskola bedriver sedan år 2014 ett samarbetsprojekt med Tuzla Community Foundation, TCF. Syftet är att utbyta erfarenheter, sprida folkbildningstanken, hitta sätt att starta folkhögskoleliknande kursverksamhet i Tuzla samt att testa metoder och idéer tillsammans.

TCF är en stiftelse som med små medel stödjer det lokala civila samhället. Man jobbar nära nystartade föreningar och medborgargrupper. Man bygger upp studieverksamhet och anordnar ledarutbildningar. Man bedriver också påverkansabete för att höja civilsamhällets status och betydelse i politikers och allmänhetens ögon.

Hittills har vi varje år ordnat studiebesök i båda riktningarna för deltagare och pedagoger, haft utbildningsseminarier tillsammans och hållit intensiv digital kontakt. På folkhögskolan har vi också genomfört omfattande kurser om västra Balkan, Bosnien-Herzegovina, projektet, biståndspolitik och internationella relationer och väpnade konflikter.

Faruk, Vedrana och Ismet besökte under fem intensiva dagar Sfi-verksamheten, inspirationskursen på Bäckby, allmän kurs, ABF, Växhuset och Culturen samt Västmanlands länsmuseum. Lite fritid blev det också med bl a umgänge med mig och annan personal på folkhögskolan.

Fokus för besöket låg på Inspirationskursen på Bäckby i Västerås, eller SMF som den kallas i vardagligt tal. Anledningen är att våra bosniska vänner tror att det är mest realistiskt att satsa på att försöka starta något som liknar SMF i Tuzla. Under onsdagen och torsdagen träffade de bland annat Jens Kvistgaard och Karin Persson som jobbar på SMF, samtalade med deltagare, höll en kortare presentation om sin egen verksamhet i Tuzla och deltog i det vardagliga arbetet. Det var viktigt eftersom de vill ha mer konkret insikt i hur pedagogiken och arbetssättet på SMF faktiskt ser ut, vilken bakgrund deltagarna har och hur verksamheten finansieras.

Besöket på Växhuset under fredagen var speciellt uppskattat. Skälet är att TCF just nu håller på att bygga upp ett aktivitetshus i orten Kiseljak i Tuzla. Kiseljak är dominerat av romer, som dessvärre ofta utsätts för diskriminering och där många inte finns inom det ordinarie utbildningssystemet. De tre från Tuzla fick mycket värdefull information om hur Växhuset tagit form och om den intressanta ägarstrukturen samt mångfalden av aktiviteter. Växhuset i Västerås har funnits sedan 1996 och drivs av 16 föreningar i samverkan. Vår bosniska samarbetspartner hoppas att något liknande nu ska kunna byggas upp i Kiseljak. Kanske kan också något som liknar inspirationskursen genomföras där.

Vistelsen avslutades med ett besök på Västmanlands länsmuseum. Även detta uppskattades mycket då museets utställningar och tilltal är väldigt interaktiva och vänder sig till alla åldrar, något man inte ser ofta på Balkan.

De tre gästerna och jag vill tacka er som tog emot, delade med er av kunskap och erfarenhet och hjälpte till på annat sätt. 2019 är det sista året för vårt samarbete innan det är dags för en ny ansökan till Sida från Olof Palmes internationella Center. Nu vidtar planeringen för framtiden, både i Tuzla och här i Västerås. Följ med i vad som händer både på Facebook och vår hemsida.

Text: Fredrik Stockhaus
Foto: Faruk Hodzic, Vedrana Dautovic och Ismet Sokoljanin

Stort tack till Bjanka Jug för hjälp med urval och redigering av foton.

Agora Center, Bosnien-Hercegovina, Olof Palmes Internationella Center, SMF, Tuzla Community Fundation

Publicerat: 10 oktober

Ny fas för vårt internationella projekt inom Erasmus+

MobileBE

Det första året av tre för vårt internationella projekt MobileBE är avklarat, och vi går nu in i nästa fas som handlar om att testa nya metoder på nya målgrupper inom vuxenutbildningen. I Bäckby pågår vårt pilotprojekt SMF Språk som riktar sig till de som har klarat av flera kurser av SFI men ändå inte har fått tillfälle att praktisera svenska språket på ett sådant sätt att man har självförtroende nog att våga kommunicera med andra och än mindre söka vidare studier eller arbete. Metoden går ut på att främst öva språket i praktiska situationer och diskussioner dagligen, varvat med samhällsinformation, studiebesök, friskvård, IT och annat som det kan finnas behov av för att öka kunskapsnivån i gemenskap med andra. Målet med kursen är att få stöttning i att komma vidare ut på arbetsmarknaden med bättre språkkunskaper och ökat självförtroende. Vi ska prova denna metod i två omgångar under detta läsår, med utvärdering och förbättring av konceptet däremellan, och den ska dokumenteras i både e-bokformat och som videofilm.

Syftet och målet med Erasmus+projektet är alltså att sprida vår folkhögskolepedagogik och människo- och kunskapssyn till intresserade lärare och organisationer främst i övriga EU, och även få ta del av våra sju andra partnerländers metoder och idéer för utveckling och förbättring av vuxenutbildningen – så att vi alla kan dra fördel av varandras nya kunskaper och resultat.

Är du intresserad av att få veta mer? Kontakta projektledare Måna Nilsdotter mana.nilsdotter@vfhsk.se

Läs gärna mer på projektets egen webbsida: http://www.mobilebe.eu/

Erasmus+

Erasmus, EU, Europa, MobileBE, Projekt, SMF Språk

Publicerat: 16 maj

Dagboksanteckningar tisdag 15 maj – Bosnienresa 2018

Klockan ett träffade jag, Fredrik, Marcus och Egor en ekonom och självutnämnd libertarian vid namn Admir Cevalic. Admir är en ganska känd opinionsbildare i Balkan och blir tillfrågad att delta i debatter eller kommentera på TV-program. Vi hade ett två timmar långt samtal om dels krigen i Jugoslavien, korruptionen i Balkan samt Sveriges jämfört med Bosniens arbetsmarknadsvillkor. Han berättade att fackföreningsrörelsen i Bosnien främst är till för människor som jobbar i den offentliga sektorn, exempelvis politiker, lärare eller sjukvårdare. Det finns ganska liten möjlighet för exempelvis en butiksarbetare att organisera sig fackligt samt att många inte bryr sig eller orkar engagera sig. Admir kändes väldigt realpolitiskt fokuserad och även om han kanske är klassisk libertarian så förstår han ändå ramarna inom vilka han måste arbeta; att staten existerar och att den sannolikt kommer fortsätta att göra det den närmsta framtiden. Vi diskuterade även legalisering av vapen och han ansåg att krigsbrotten under kriget i Bosnien möjligen hade kunnat motverkas om vanligt folk hade haft tillgång till vapen. Libertarianism är ganska ovanligt i Balkan och han var även god vän med mannen som grundade projektet Liberland; en libertariansk mikronation på 7 km2 vid floden Donau, på gränsen mellan Kroatien och Serbien.

Senare på kvällen åkte vi till Agora Centar där vi fikade med deltagarna från svenskkursen. De hade bakat och köpt chokladbakverk, virsle och bananbakelser. Det var mycket veganskt efter efterfrågan. Vi introducerade oss och deras deltagare fick berätta varför de har valt att lära sig svenska. Majoriteten ville lämna landet för att flytta till Sverige eller möjligen Tyskland. Några har släkt i Sverige. Efter en bosnisk kaffe intervjuade jag lärarinnan Mersiha och den tidigare politiskt aktiva Eldar. Jag intervjuade dem om Daytonavtalet, deras vardagliga liv och deras syn på livet i Bosnien. Intrycket jag fick av dem var ungefär likadant som jag har fått av många andra här; Daytonavtalet var ett nödvändigt ont, att politikerna är korrupta och främst arbetar för sin egen vinning och att lönerna är för låga. Det var väldigt givande. Jag fick även material till min rapportskrivning. Vid klockan 21 kom vi tillbaka till hotellet.

Text: Daniel Häggström

På bilderna syns deltagare på kursen i svenska som hålls på Agora center i Tuzla tillsammans med besökarna från Västerås folkhögskola. Med oss är även Jasna Jasarevic som är vår viktigaste kontaktperson på TCF. Det blev fika och många fina samtal. Bland annat presenterade vi oss allesammans på svenska och vi hade också möjlighet att intervjua bosnierna om våra respektive teman för våra fördjupningsarbeten.

Foto: Bjanka Jug

Agora Center, Allmän kurs, Bosnien, Tuzla Community Fundation