Inspirationskursen (SMF), STF

Publicerat: 27 maj

Samtal med Balkan

Förra veckan deltog representanter för Västerås folkhögskola på en större videokonferens som ordnades av Olof Palme International Center. På mötet deltog en rad arbetarrörelseanknutna organisationer på Balkan och i Sverige.

Västerås folkhögskola driver sedan år 2014 ett samarbetsprojekt med Tuzla Community Foundation. Organisationen arbetar med lokal mobilisering, stöd till civilsamhället, påverkansarbete, ledarskapsutbildning bland unga, humanitära projekt och nätverkande i Bosnien-Herzegovina.

Målet med vårt samarbete är att stärka folkbildningens position i Tuzla, att utveckla verksamheter som liknar dem vi har på vår folkhögskola, framförallt Inspirationskursen SMF på Bäckby, samt att utbyta erfarenheter och stärka nätverk. Hittills har vi också varje år, fram till 2019, ordnat studiebesök för studerande och pedagoger till Tuzla.

Syftet med videokonferensen var att utbyta kunskap, uppdatera oss om läget i länderna på västra Balkan med avseende på Coronapandemin och att se hur vår roll ev. förändras i dess spår. Generellt kan sägas att regeringarna i balkanländerna har passat på att stärka sitt grepp om människorna och medierna. Demokratin var på många håll hotad redan innan och nu frågar sig många vad som väntar. En utmaning för föreningslivet, och inte minst arbetarrörelsen, blir att rädda vad som hittills uppnåtts, men troligen också att mer fungera som humanitära hjälporganisationer med tanke på att fattigdomen breder ut sig som resultat av pandemin.

I år har Västerås folkhögskola planerat att delta på tre aktiviteter tillsammans med vår partnerorganisation, men nu återstår att se vad som kan göras av dessa med tanke på reseförbud och andra restriktioner. Det som är planerat är ett studiebesök från Tuzla till Västerås med fokus på miljöarbete, klimat och hållbarhet. Vidare är det tänkt att folkhögskolan ska skicka utbildare vid två tillfällen till Tuzla för att utbilda om hållbarhet, mobilisering, ungdomsarbete och folkbildning.

Fredrik Stockhaus

Inspirationskursen (SMF), Olof Palmes Internationella Center, Tuzla, Tuzla Community Fundation

Publicerat: 10 maj

Vad vill du förändra i samhället?

Klimatet, arbetstiden och vården. Det är några saker deltagarna på inspirationskursen på Bäckby vill ändra på. Inför 1 maj frågade vi vad de vill förändra i samhället. Här är några röster.

Shawbo
Jag tycker att det är allas mänskliga rättighet att arbeta på vilket sätt som helst. Till exempel har jag barn och jag gillar att vara hemma klockan 17:00 på dagen, och vara med min son tills han sover. Barnen behöver mammas kärlek, men vissa jobb är inte möjliga och man måste vara på skift några dagar i veckan.

Åtta timmar är lite för mycket arbetstid, jag tror att sex timmar är tillräckligt. I mitt hemland arbetar man varje dag, man går på fester, man kopplar av, man sover tillräckligt. Men här har man alltid brist på tid.

Jag har inte jobbat i Sverige, kanske har jag fel om det, men jag har tänkt på de två punkterna.

Yufang
Jag tror att klimatförändringarna den direkt kommer att påverka våra liv, att kunna studera och ha bra hälsa mm..

Klimatförändringarna är ett globalt problem. dess lösningar förutsätter såväl nationella som internationella åtgärdar.

Det stora ansvaret för utsläpp ligger hos politiker och näringsliv. Men det finns  mycket vi behöver göra i vardagslivet för att vi ska minska våra fotaavtryck. vi måste tänka på och bidra till att lösa klimatkrisen och bevara jorden för nästa generation.

Det första är att vi måste spara energi, handla mindre och satsa på en hälsosam livsstil. Vi kan konsumera mindre, köpa mindre, laga saker och byta nyttiga saker med vänner och bekanta.

För det andra tycker jag att vi kan ta cykeln och gå istället för att åka bil. Vi kan också åka kollektivt. Vi behöver flyga mindra och så minskar vi utsläppen.

För det tredje tycker jag att vi ska äta mer grönt och mindre kött och hitta fler alternativ till kött.

Till sist, vi behöver minska användningen av plast och satsa mer på avfallsåtervinning.

Karin
Mera pengar till vården.

Att man tar bättre hand om våra utsatta och bostadslösa i samhället.

Att alla får samma rätt till att kunna få jobb.

Och dom äldre har råd att kunna klara sig på sin pension.

Suzan
Jag vill säga att Sverige är ett bra land som kämpar för fred och för att alla människor har chans att utbilda sig. Tyvärr är det inte så i Eritrea. 🙁

Om jag kan, vill jag förändra hur Eritrea tänker om skolor och utbildning. De tänker att det inte är så viktigt att studera, utan tvärtom att man måste gå in i det militära och döda. De flesta unga flyttar från Eritrea till ett annat land där de kan bo utan att behöva delta i krig eller bli dödade.

Jag känner mig stolt över att jag bor i ett land som ger mig och många andra något mycket bättre än de länder som vi kommer från. Jag hoppas att alla människor som bor i Sverige och hela världen ska kunna fortsätta jobba och studera till dess att denna hårda tid är slut.

Saleh
Jag vill att arbetstiden ska förändras. Jag tror att åtta timmar är mycket för många människor eftersom många har barn vi måste ta hand om och man har kanske några bokade tider, t ex på sjukhuset eller hos tandläkaren.

Ibland kan man inte ändra sin tid. Man vill hinna i tid. Våra barn har också tider att passa och ibland måste föräldrarna följa med eftersom de små barnen inte kan gå själva. Vi har ansvar för våra barn och vår situation. Om arbetstiden halveras kanske det blir mycket bättre för många.

Shahrastan
För det första vill jag säga att alla som bor i Sverige ska ha en bättre arbetsmiljö och känna sig trygga på sitt jobb.

För det andra tycker jag att det ska vara mindre arbetstid, då får man mer tid att vara med sin familj och umgås mer med sina vänner.

För det tredje tycker jag att det inte ska vara så svårt för nyanlända att få ett jobb, då blir det lätt för dom att komma in i samhället och tillsammans bygger upp ett bra samhälle för alla.

Hasan
En jämlik hälsa för alla, inte bara för de rika

En jämlik hälsa innebär att alla kommer få samma hjälp oavsett var man bor, vem man är, varifrån man kommer eller hur mycket pengar man tjänar.

Det finns 10 miljoner invånare i Sverige nu, och alla har rätt till vårds tillgången. Men tyvärr skiljer det sig mycket åt mellan olika kommuner. Så därför måste vi tänka oss att regeringen måste avsätta högre budget till de regioner som har brist inom vården, dessutom anställa mer personal för att undvika de långa perioder av väntan till kön.

Vi måste stoppa vinster i välfärden för att få en jämlik hälsa. Den privata sjukvården och sjukförsäkringarna tjänar mycket pengar. Ojämlikhet inom vården ökar varje år,

Det är omänskligt. Personalen sliter hårt inom vård och omsorg. De blir sjuka av sin arbetsmiljö. Och Vänsterpartiet vill ha förbättrad vård och arbetsmiljö för invånare och personal.

Vänsterpartiet tycker att behovet ska styra, inte om man har en privat försäkring. Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön.

Vänsterpartiet vill minska arbetstiden allmänt i landet. Man måste tänka på personalens hälsa och arbetsmiljö. Sex timmars arbetsdag är en bra väg att förändra livet till det bättre.

Med sex timmars arbetsdag mår människor bättre och det minskar arbetslöshet!

Jag tycker att Vänsterpartiet har bra förslag för att  med sex  timmars arbetstid kan man minska arbetslösheten.

Lucas
Kriminalitet är ett stort problem i många områden idag, och en av dom största anledningarna till att våra unga inte har möjligheten att utvecklas.

Jag som själv har vuxit upp och som fortfarande bor på Pettersberg har sett förändringen i mentaliteten hos minst 3 generationer, min egen den som kom före mig och den som nu vuxit upp och blivit tonåringar. Där det hela tiden har blivit hårdare och brutalare.

Många unga växer upp och tror att kriminalitet och droger är en lösning till ett problem som jag egentligen tror ligger i hemmet, där man kanske inte känner sig hemma. Då man i dessa miljöer är svagare för att luras in i en falsk gemenskap, med löften om att hjälpa varandra och alltid finnas där.

Jag skulle vilja förändra synen på livet som vissa växer upp med, och när jag hör att någon säger att det är försent för dem att ändras vill jag att dom ska kunna inse att det aldrig är försent att bli vad man vill bli.

En ny våg av våld sprider sig genom staden, en våg av våld har passerat förbi.
Den våg som väntas imorgon, må vara den som briserar mitt liv.
Våg efter våg, gå om intet, fanns aldrig några alternativ.
Så länge fiskmåsen fastnar vid havet, kommer havet förbli måsens frid.
Sara
Inspirationskursen (SMF)

Publicerat: 21 november

Inspirerande utbildning om folkbildning i Tuzla

Den 10 till 17 november besökte vi, Jens Kvistgaard och Fredrik Stockhaus, från folkhögskolan på Bäckby Bosnien-Hercegovina. I staden Tuzla höll vi en utbildning, en så kallad Training of Trainers, för 14 personer som på olika sätt är anknutna till vår samarbetsorganisation Tuzla Community Foundation, TCF. Västerås folkhögskola driver sedan år 2014 ett projekt tillsammans med TCF som syftar till att utbyta erfarenheter om folkbildning, pedagogik, civilsamhälle och lokalt engagemang.

Vår utbildning handlade om Inspirationskursen på Bäckby. Tillsammans med deltagarna gick vi igenom hur Inspirationskursen är uppbyggd, varför den finns, vilken pedagogik vi använder och hur en vanlig vecka kan se ut. Vidare fick deltagarna prova olika metoder som vi kör på SMF samt diskutera hur något som liknar inspirationskursen kan bli verklighet i Tuzla. Speciellt uppskattade blev de delar som berör miljö, klimat och återvinning, som byggde på våra erfarenheter från Västerås samt diskussionerna och planerna för en Inspirationskurs i Tuzla.

TCF är en stiftelse som med små medel stödjer det lokala civila samhället. Man jobbar nära nystartade föreningar och invånarinitiativ. Man bygger upp folkbildningsverksamhet och anordnar ledarutbildningar, ofta med särskilt fokus på ungdomar. Man bedriver också påverkansarbete för att höja civilsamhällets status och betydelse i politikers och allmänhetens ögon. Deras motiveringsarbete är oerhört viktigt i ett av Europas fattigaste länder där 60% av ungdomarna uppger att de skulle lämna landet i morgon om de bara kunde. Varje år är det också en strid ström av människor som lämnar landet för att arbeta utomlands, varav många aldrig återvänder.

Hittills har vi inom samarbetsprojektet varje år sedan 2014 ordnat studiebesök i båda riktningarna för deltagare och pedagoger, haft utbildningsseminarier tillsammans och hållit intensiv digital kontakt. På folkhögskolan har vi också genomfört omfattande kurser om västra Balkan, Bosnien-Herzegovina, projektet, biståndspolitik och internationella relationer och väpnade konflikter.

Vårt projekt genomförs med stöd av Sida och OPC, Olof Palme International Center. Från och med 2020 går vi in i en ny projektperiod tillsammans och den här utbildningen blir det sista vi gör under innevarande period. Inför nästa år planerar vi att fortsätta med utbildning om folkbildning, demokrati, miljö- och klimatarbete och inte minst att ordna pedagogiskt utbyte mellan TCF och Västerås folkhögskola. TCF har som mål att använda inspirationskursens innehåll och metodik och att se till att det tidigt bildas en utbildargrupp som kan ta kunskaperna vidare.

Folkbildning i bosnisk tappning behövs. Landet är fortfarande hårt präglat av inbördeskriget som tog slut för 25 år sedan. Splittring, nationalism, ickedemokratiska rörelser och partier, korruption, ojämställdhet och låg tillit mellan människor är faktorer som urholkar demokratin. Därför är TCF och liknande organisationer mycket viktiga. Folkbildningsidén och dess praktik kan också bli ett verktyg för att bryta ned misstro, öka kunskaper och tillit och inte minst föra människor samman för förändring.

Vi två är mycket nöjda med utbildningen. Vi tycker att vi presenterade en bred bild av Inspirationskursen, folkhögskolan som specifik utbildningsform, vår målgrupp och metodik. Deltagarna var motiverade, aktiva och frågvisa. Vi hade också väldigt trevligt tillsammans under hela tiden. Att få göra något sådant här ser vi som kvalitetsfylld kompetensutveckling och är mycket glada att vi har den här möjligheten att jobba tillsammans och att utveckla kurskonceptet.

Veckan avslutades med ett kort besök i Bosnien-Hercegovinas vackra och intressanta huvudstad Sarajevo där vi bland annat åkte linbana och besåg stadens mångskiftande arkitektur från ovan och promenerade i de klassiska gamla kvarteren. Sarajevo är ett slags essens av landets multietniska kultur, brokiga historia och fascinerande geografi.

Text: Fredrik Stockhaus
Foto: Jens Kvistgaard

Bosnien, Bosnien-Hercegovina, Folkhögskola, Folkhögskolan på Bäckby, Inspirationskursen (SMF), Olof Palmes Internationella Center, OPC, Tuzla, Tuzla Community Fundation

Publicerat: 17 september

Inga spöken på Ängsö idag

Vi var drygt 40 deltagare från Folkhögskolan som gick en vandring på Ängsö häromdagen. Som guider hade vi frivilliga från STF – Sveriges Turist förening. Farliga djur och svampar… njah. Vi gick mer än åtta kilometer. Bra gjort, starkt ja till och med utmärkt. Vi har ju flytt, sa en av deltagarna, vi har vandrat i dagar.

En karta och ett farligt djur
Vi tog bussen ut till Ängsö. Där möttes vi av våra guider. En av dem visade hur och vart vi skulle gå. Så började vår vandring i strålande och värmande sol. Efter ett tag så jag några farliga djur en bit bort. Vad kunde det vara. Det visade sig vara en katt. Katten var så god vän med en hund, så den trodde att den också var en hund. Så särskilt farlig eller arg var den inte.

En berghäll
Stigen slingrade sig genom landskapet och då och då såg vi Mälarens blå och glittrande vatten. Efter en stund var det dags för rykande starkt kaffe eller te. Det gjorde gott att få pausa lite grand. Någon av de arabiska deltagarna bjöd på en sallad – fetouche – jättefräscht och gott.

En fiskgjuse
Plötsligt sprang, rusade en av guiderna iväg med kikaren i högsta hugg. Han hade fått syn på en stor fiskgjuse som makligt gled över himlen på varma uppvindar ivrigt spanande efter en fisk till frukost.

Rutschbana och el
Under natten hade det regnat och blåst lite grand. När vi så gick nerför ett litet berg ramlade en deltagare och slog i rumpan rejält. En annan deltagare hade lärt sig att ge sprutor av sin pappa och även ta blodtryck. Vi hade också en första-hjälpen-låda med oss. Men det var ingen fara.

Här och där fanns det staket, stängsel och något hade el i sig. En person, jag skriver inte vilken, för då blir hon kanske arg kom för nära och fick en stöt. Hon blev både rädd, ledsen och arg. Men idag är hon nog glad igen.

En sportig man – tio försvann
Vi gick och så plötsligt sa någon – ”Vart tog de andra vägen?”. Vi alla som gick lite långsammare svängde vänster men de tio snabba som gick först hade svängt till höger. Det var den långa vägen. Nej, nej det var inte bra. Vi hade tur vi hade snabbe Hakkar med oss som med lätta och raska steg sprang ifatt de tio som gått fel och förde tillbaka dem till gruppen.

Kantareller
Naturligtvis var det någon med skarpa ögon som sa, ”Är inte det där kantareller?” och det var det ju. I en backe, en glänta i skogen stod 34 ljusgula, vackra och stolta kantareller som plockades snabbt. Det är en delikatess till exempel stekta på en smörgås eller som krydda i en gryta.

En tunnel av ljus
Sista biten till slottet, där det spökar, och parkeringen gick via en tunnel av trädd. Otroligt vackert och stämningsfullt, se bilden. Väl framme vid bussen pustade många ut, det var en riktig promenad. Det var bra gjort, ja, riktigt starkt och faktiskt till och med utmärkt gjort av oss alla. Den kvällen somnade vi alla utan problem. Vi hade gått nästan en mil. Men det är Ängsö värt.

Joachim skrev
12 september 2019

 

Ängsö, Folkhögskola, SFI, STF, Sveriges turist förening

Publicerat: 12 juni

Straffdrama i Järnkampen

För andra året i rad lyckades Allmän kurs grund vinna den åtråvärda pokalen i Järnkampen. Jakop Yildis tog även i år på sig den tunga uppgiften att administrera och inspirera till deltagande i den prestigefyllda fotbollskampen. På bilden jublar Hagar Ydhego med pokalen i luften.jubel

Totalt deltog sex olika lag från Folkhögskolan. Det var två från SMF, två från Påfart och så två från Allmän kurs grund. Vi hade hoppats på att även Köping skulle komma med ett lag men de lämnade Walk-over i sista stund, tyvärr. Alla lag mötte varandra på förmiddagen och efter lunch var det så dags för semifinaler och så final.

I varje lag skulle det ingå en kvinnlig deltagare. Det visade sig var ett lyckokast för vår del. Finalen var oerhört jämn och chanserna var lika för båda lagen med skickliga utespelare och bollsäkra målvakter. Vid full tid stod det noll-noll på resultattavlan. Vad händer nu? tänkte vi.

Domaren lät lagen fortsätta spela med decimerat manskap, kvinnoskap och det var i alla fall 0-0 efter tilläggstid. Då blåste domaren, Jens Kvistgaard, skarpt i sin pipa. Och pekade bestämt på straffpunkten. Manskapen radade upp sig och domaren stegade elva meter från mållinjen. Efter fyra skott stod det 1-1 och när Hagar Ydhego stegar fram för att skjuta vårt femte och sista skott är spänningen hög och med en tung bredsida sätter hon skottet i burgaveln. Ett stort jubel bryter ut i publikhavet. När så SMF ska skjuta sin sista straff så räddar Abdi Bashir Hashi genom att slänga sig föraktfullt och rädda den hårda bollen med vänster hand. Pokalen har än en gång vunnits av Allmän kurs grund… en av lärarna på Påfart hördes muttra svagt ”…nästa år bjuder inte vi”.

Mycket nöjda åskådare med stora leenden på sin läppar och segergesten i luften. Naturligtvis hejade de på det segrande laget – lag Abdi från Allmän kurs grund.

Joachim Götz
joachim.gotz@vfhsk.se

 

 

Allmän kurs grund, Inspirationskursen (SMF), Projekt Påfart

Nästa sida »