Föreläsningar, Nätverksmöte

Publicerat: 18 april

Folkhögskolan deltar på regionalt nätverksmöte i Serbien

Den 17 och 18 april deltog jag från Västerås folkhögskola på Networking Meeting som ordnades av Olof Palmes Internationella Center (OPC) i Kragujevac i Serbien. Det skedde inom ramen för vårt pågående samarbete med Tuzla Community Fundation i Bosnien-Hercegovina. Där samlades representanter för de organisationer som samarbetar med Palmecentret i Serbien och Bosnien-Hercegovina (BiH). Även några representanter för svenska organisationer fanns med. Majoriteten kom från olika fackliga organisationer inom arbetarrörelsen som sedan länge har pågående samarbete. Syftet med nätverksmötet är att utbyta erfarenheter och lära oss nytt.

Muséet i Shumasom är tillägnat de mördade under andra världskriget.

Muséet i Shumasom är tillägnat de mördade under andra världskriget.

Under tisdagen talade Björn Lindh från OPC om kommunikationsstrategier och media ur ett svenskt perspektiv. Han underströk vikten av att öka intresset för västra Balkan bland den svenska allmänheten för att få in mer pengar till våra verksamheter. På eftermiddagen diskuterade vi OPC:s strategi för västra Balkan, talade om uppnådda resultat och om vad som händer om OPC inte kan fortsätta att stödja organisationerna på västra Balkan efter 2019. Där finns en oro eftersom detta bl a beror på resultatet i det stundande valet i Sverige.

På eftermiddagen och kvällen besökte vi gemensamt ett museum och ett minnesmärke över offren för en massaker på platsen Shumarica under 2:a världskriget där flera tusen invånare i Kragujevac mördades av de tyska ockupationstrupperna i samarbete med lokala kollaboratörer. Muséets utställningar kritiserades av många deltagare på konferensen för att vara historierevisionistiska. Tito-partisanernas roll under kriget har tonats ned, menar dem, och även antalet mördade är omstritt. Det ger en bild av Serbien och hela Balkan, där historieskrivningen är ett känsligt kapitel då den i hög utsträckning har att göra med hur de nyligen självständiga länderna vill framstå i dag, i ljuset av de senaste inbördeskrigen och de starka nationalistiska rörelserna som fortfarande är tongivande.

Bild av deltagare på konferensen

Deltagare på konferensen

På onsdagen hölls en längre workshop om kommunikation och mediernas roll och om hur civilsamhället på bästa sätt kan nå ut med sitt budskap via media. Två föreläsare delade på dagen. Det viktigaste inslaget under dagen var troligen när deltagarna från de olika organisationerna uppdrogs att arbeta fram en mindre kommunikationsstrategi med konkreta mål, åtgärder och aktiviteter. Media på västra Balkan är i ökande omfattning kontrollerade av såväl politiska som kommersiella intressen, ofta i kombination. Detta utgör en klart försvårande omständighet för civilsamhället, som ofta också utsätts för både politikers och allmänhetens misstro.

Nätverksmötet gav också visst utrymme åt umgänge vid fika och måltider. Jag gjorde flera nya bekantskaper inom fackföreningsrörelsen i de två länderna på Balkan och i Sverige.

Att folkhögskolan deltar på nätverksmötena är viktigt. På det sättet kan vi vidga perspektiven, få veta mer om OPC och vad som händer parallellt med vårt projektsamarbete i Bosnien och Serbien. Vidare är det bra för folkhögskolan att visa sig i de här sammanhangen eftersom denna utbildningsform är okänd på Balkan och vi kan informera om vad vi är och vad som skiljer oss från andra skolformer. Jag träffade också Jasna Jasharevic som är vår kontaktperson och partner för Tuzla Community Fundation för lite uppdatering om vad som händer. I vår ska vi bl a arrangera en studieresa till Tuzla för studerande på allmän kurs på folkhögskolan. I höst ska vi även ordna ett seminarium i Tuzla om Agenda 2030 och även ett studiebesök till oss i Västerås kan bli av.
Sammantaget var det två intensiva dagar med många möten och viktiga insikter.

Fredrik Stockhaus
Foto: Bjanka Jug

 

På bilden syns bland annat Jasna Jasharevic som är vår kontaktperson hos samarbetspartnern Tuzla Community Fundation.

På bilden syns bland annat Jasna Jasharevic som är vår kontaktperson hos samarbetspartnern Tuzla Community Fundation.

Minnesplakett över de avrättade under andra världskriget med deras sista meddelanden till sina anhöriga.

Minnesplakett över de avrättade under andra världskriget med deras sista meddelanden till sina anhöriga.

Bosnien, Bosnien-Hercegovina, Nätverksmöte, Network Meeting, Olof Palmes Internationella Center, OPC, Projekt, Tuzla Community Fundation

Publicerat: 2 juni

Hur är det att vara engagerad?

Deltagare vid Allmän kurs har under våren jobbat med temat ”en värld för alla” som vid flera tillfällen ofta fokuserat på fattigdom, diskriminering och orättvisor.

Pedagoger och deltagareSom avslutning bjöd skolan in ett antal företrädare för en mängd föreningar i och omkring Västerås för att visa att det finns många som kämpar för en bättre värld. De berättade om sitt engagemang både från ett individuellt, lokalt och globalt perspektiv. Förutom deltagare på allmän kurs så fick deltagare vid inspirationskursen ta del föreläsarna.

De medverkande föreläsarna var:
Anna Elin, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
Tom Johansson, Arbetarnas Bildningsförbund
Malin Sturk, Hyresgästföreningen
Bengt Jönsson, Naturskyddsföreningen
Jazmin Pettersson, fackligt aktiv kommunalpolitiker
Patricia Fuentes, Amnesty International
Charlott Ristikartano, Omställning Västerås.

Fredrik Stockhaus
fredrik.stockhaus@vfhsk.se

 

Föreläsningar, Skolgemensamt

Publicerat: 20 april

Besök från Bosnien

Skolan har inlett ett samarbete med Tuzla Community Foundation (TCF) i Bosnien. Jasna Jasarevic, ansvarig för organisationen, besökte under våren Västerås för att utbyta erfarenheter och planera det framtida samarbetet.Jasna Jasarevic föreläser

Med på besöket var också Amila Dedovic som är aktiv i ungdomsprojektet Youth Bank. Ett av många projekt som TCF stödjer genom att uppmuntra medborgare i Tuzla att bli mer aktiva i sin egen utveckling och i förändringen av sitt samhälle.

– Vi vill främja ett aktivt medborgarskap och bland annat öka tillgången på olika former av utbildning. Därför vill vi lära oss mer om hur den svenska folkhögskolan fungerar, berättar Jasna.

Under en vecka hann de med att träffa pedagoger, kursdeltagare, skolledning och styrelse, men även ta del av ABF:s arbete med vuxenutbildning.

– Folkhögskolor saknas i Bosnien, så vi har lärt oss mycket. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Jasna.

Kontakterna inleddes förra sommaren då pedagoger och deltagare från skolan genomförde en studieresa till Tuzla. Erfarenheterna var goda och planeringen av en uppföljning i Västerås tog fart. Till hösten planeras nya utbytesresor.

Samarbetet med TCF sker via Palmecentret som har en omfattande verksamhet på Balkan med inriktning på att stödja civilsamhället.

Olof Palme International Center – Bosnien

Jan Pettersson
jan.pettersson@vfhsk.se

 

Allmän kurs, Bosnien, Föreläsningar, Inspirationskursen (SMF)

Publicerat: 16 april

Inblick i en diktatur

När våra inre röster säger oss att följa våra övertygelser, är vi då beredda att göra det även om konsekvenserna blir stora? Hur långt är vi beredda att gå för att stå upp för människor som utsätts för oförrätter, förtryck eller kriminella handlingar?

Föreläsning med Abdullahi Hussein

När deltagare på Västerås folkhögskolas allmänna kurs idag fick ta del av en föreläsning med Abdullahi Hussein drogs frågor som dessa till sin spets. Hussein arbetade för delstatsregeringen i Ogaden, Etiopien, som medieansvarig och rådgivare till presidenten. Under sin tid i regimen fick han upp ögonen för de övergrepp, våldtäkter och folkmord som militären systematiskt gjorde sig skyldiga till i regionen, allt med regimens godkännande.

2011 fängslades de bägge svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye i Ogaden. Deras uppdrag var att dokumentera hur oljeindustrins jakt på olja i regionen drabbade lokalbefolkningen. De anklagades för att vara terrorister och var under 438 dagar diktaturens fångar.

Abullahi Hussein påbörjade i hemlighet en omfattande insamling av videomaterial och dokument som bevisade regimens övergrepp, däribland material som styrkte de fängslade svenska journalisternas oskuld. Hussein flydde från Etiopien och lyckades smuggla ut videomaterialet. Väl i säkerhet offentliggjorde han materialet, något som styrkte den historia Johan och Martin hade att berätta.

År 2014 fick Abdullahi Hussein Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne, med följande motivering: ”Med livet som insats smugglade han ut filmer som blottar diktaturens själ. Han visade världen att en enskild människas mod gör skillnad.”

Efter att Hussein hade berättat sin gripande historia fick deltagarna möjlighet att ställa frågor. Det fanns ett stort intresse för att bland annat höra honom berätta mer om hans syn på bakgrunden kring konflikterna i området, om hans tankar kring vad som drev honom till att våga riskera sitt eget liv för att göra en skillnad och även vad han har för åsikter om vad omvärlden kan och bör göra för att sätta press på regimen i Ogaden.

Föreläsning med Abdullahi Hussein _MG_5293

Kea Thorslund
kea.thorslund@vfhsk.se

Allmän kurs, Föreläsningar