Inblick i en diktatur

Publicerat: 16 april

När våra inre röster säger oss att följa våra övertygelser, är vi då beredda att göra det även om konsekvenserna blir stora? Hur långt är vi beredda att gå för att stå upp för människor som utsätts för oförrätter, förtryck eller kriminella handlingar?

Föreläsning med Abdullahi Hussein

När deltagare på Västerås folkhögskolas allmänna kurs idag fick ta del av en föreläsning med Abdullahi Hussein drogs frågor som dessa till sin spets. Hussein arbetade för delstatsregeringen i Ogaden, Etiopien, som medieansvarig och rådgivare till presidenten. Under sin tid i regimen fick han upp ögonen för de övergrepp, våldtäkter och folkmord som militären systematiskt gjorde sig skyldiga till i regionen, allt med regimens godkännande.

2011 fängslades de bägge svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye i Ogaden. Deras uppdrag var att dokumentera hur oljeindustrins jakt på olja i regionen drabbade lokalbefolkningen. De anklagades för att vara terrorister och var under 438 dagar diktaturens fångar.

Abullahi Hussein påbörjade i hemlighet en omfattande insamling av videomaterial och dokument som bevisade regimens övergrepp, däribland material som styrkte de fängslade svenska journalisternas oskuld. Hussein flydde från Etiopien och lyckades smuggla ut videomaterialet. Väl i säkerhet offentliggjorde han materialet, något som styrkte den historia Johan och Martin hade att berätta.

År 2014 fick Abdullahi Hussein Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne, med följande motivering: ”Med livet som insats smugglade han ut filmer som blottar diktaturens själ. Han visade världen att en enskild människas mod gör skillnad.”

Efter att Hussein hade berättat sin gripande historia fick deltagarna möjlighet att ställa frågor. Det fanns ett stort intresse för att bland annat höra honom berätta mer om hans syn på bakgrunden kring konflikterna i området, om hans tankar kring vad som drev honom till att våga riskera sitt eget liv för att göra en skillnad och även vad han har för åsikter om vad omvärlden kan och bör göra för att sätta press på regimen i Ogaden.

Föreläsning med Abdullahi Hussein _MG_5293

Kea Thorslund
kea.thorslund@vfhsk.se

Allmän kurs, Föreläsningar