Bild på 2st SFI-deltagare

Svenska för invandrare – SFI

Svenskundervisning för invandrare (SFI) är till för dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål.

SFI på folkhögskola är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Dessutom strävar vi efter en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår uppfattning är att följande fem delar i ”folkhögskole-SFI” är viktiga för bra språkinlärning och därmed ger bra resultat:

  • SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn.
  • Trygghet i studiesituationen – att verkligen möta deltagarna.
  • Möta människor med samma modersmål och erbjuda resurslärare i hemspråk.
  • Kunna träna på språk parallellt med SFI-utbildningen.
  • Arbeta med mål och livsval.

SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn

Vi ser det som självklart att arbeta med utbildade SFI-lärare som kan arbeta med målgruppen. Dessutom säkerställer vi att lärarna känner till och kan folkhögskolan och dess skolform, som vi gör med alla lärare. Som lärare ser man att SFI på folkhögskola innebär att vara en del av skolans hela verksamhet.

Trygghet i studiesituationen

Trygghet är en avgörande fråga för bra språkinlärning. På folkhögskola arbetar vi med att skapa väl fungerande grupper, med våra metoder, och att dessa ska samspela i hela skolan. Det kan även innebära att undanröja frågor om studiehinder, exempelvis ekonomi, som är vanligt förekommande.

Möta människor med samma modersmål

En viktig del av SFI på folkhögskola är att kunna erbjuda resurslärare som talar deltagarnas hemspråk. I kontakten med dessa blir det lättare för deltagarna att få hjälp med övningar, uttal, ord och olika aspekter av kulturella koder i Sverige. Detta ser vi som en tydlig framgångsfaktor.

Språkträning

För att lära sig ett språk krävs övning, övning och åter övning. Som en integrerad del av språkinlärningen arbetar vi mycket med ”hemuppgifter” d.v.s. olika övningar som kopplas till språkträning utifrån den egna vardagen. Det innebär även att ta reda på olika saker som deltagaren tycker är svåra eller obekanta i det svenska samhället. Genom samarbete med studieförbund erbjuds deltagarna även att delta i ”språkmöten” där de får ytterligare möjlighet att öva sig i samtal på svenska.

 


Deltagare berättar

Nadja Majol

Innan jag började på Västerås folkhögskola gick jag hos en annan utbildningsanordnare. Det är stor skillnad mellan skolorna. Där jag var tidigare hade vi ingen lärare som hjälpte och förklarade för oss, vi fick en massa papper varje dag och fick jobba själva; för en person som är analfabet från början är detta mycket svårt. Jag lärde mig alfabetet hemma, mina barn hjälpte mig. På den förra platsen fanns många elever i grupperna, och nya elever som kom hela tiden, det var ingen bra studiemiljö.

Jag är otroligt nöjd med Västerås folkhögskola. Vi har en lärare som förklarar, beskriver och berättar mycket för oss. Studiemiljön är bra, det kommer inte nya elever varje dag och i gruppen ligger alla på ungefär samma nivå. Jag trivs här på skolan. Jag kan rekommendera skolan till alla som vill lära sig svenska och till alla de som ska börja kan jag bara säga att de kommer inte att ångra sig; de kommer att få mycket duktiga och snälla lärare, de kommer att få olika undervisningsmetoder under lektionerna med mycket variation.


Svenska för invandrare – SFI

Längd
Individuell planering.

Kursstart
Löpande.

Ansökningstid
Löpande.

Kurskostnad
Utbildningen är kostnadsfri.

Frågor om antagning
Vuxenutbildningscentrum (VUC).
Tel: 021-39 17 45

För mer information
Dragana Lazic
Tel: 070-549 01 78
dragana.lazic@vfhsk.se

X