Påfart

Ett vägledande och motiverande projekt för deltagare i etablering. Under 2016 börjar Västerås folkhögskola ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Projektet handlar om

Att finna ett arbetssätt och en ny samverkansform med mycket aktiva insatser under en begränsad tid för att få deltagare som befinner sig inom etableringsuppdraget till en handlingsplan; ytterst en välformulerad insats som gagnar deltagarnas möjligheter.

Att använda yrkeskompetensbedömning för olika yrken.

Att validera och kompetensbedöma mjuka värden.

Att skapa en plattform för vidare samtal och kommande aktiviteter inom arbetsmarknadspolitikens ramar.

Att finna kanaler ut till företag och organisationer, träffa dem och väcka intresse för att ta emot personer till olika former av arbete.

Hitta former för handledarutbildningar på organisationer och arbetsplatser som är knutna till projektet.

Att lotsa vidare till olika former av utbildningar där SFI är en del.

Projektmål

Att genom aktiva insatser se till att deltagarna i projektet kommer fram till en handlingsplan och väg till arbete. I första hand:

Att deltagarna påbörjar en anställning.

Att deltagarna genomför längre eller kortare praktikperioder.

Att deltagarna påbörjar en reguljär utbildning.

Starta eget företag.

Att deltagarna inleder någon form av arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsutbildning.

Målet är att samtliga deltagare efter projekttiden ska nå någon av ovanstående inriktningar eller slussas vidare till adekvata åtgärder.

Påfart

Längd
Upp till 16 veckor.

Kursstart
Löpande.

Studiefinansiering
Kontakta din arbetsförmedlare.

Kurskostnad
Kursen är kostnadsfri.

Antagningsvillkor
Kontakta din arbetsförmedlare.

För mer information
Bernt Gustavsson
Tel: 072-853 07 81
bernt.gustavsson@vfhsk.se

X