Kvinna vid husvägg

Allmän kurs grund med vårdinriktning

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Kursen är yrkesförberedande för vårdyrket och kan ge dig behörighet till studier på gymnasienivå.

Allmän kurs Grund med vårdinriktning på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå och som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Kursen förbereder dig för vidare studier som undersköterska alternativt för arbete inom vården och omsorg.

Studieupplägg och lärarledda timmar
Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Även temadagar är vanligt förekommande. Det kan vara friluftsdagar, idrottsdagar, teater, föreläsningar, studiebesök med mera.

Du studerar på heltid. Datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Som arbetsverktyg får du låna en dator av skolan under studietiden.

Innehåll
På Allmän kurs Grund med vårdinriktning läser du följande ämnen:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Vårdkunskap i teori och praktik
  • Omsorgskunskap i teori och praktik
  • Hälsa, hygien, friskvård och näringslära
  • Lagar, regler och etik

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

Allmän kurs grund med vårdinriktning

Antagning och ansökan
Antagningskrav: Du ska ha kunskaper motsvarande SFI-D samt medverka vid en intervju.

Sista dag för ansökan är 15 maj.

Kursstart, kurslängd och studieform
Kursen startar i augusti. Du studerar 1 till 2 år beroende förkunskaper och erfarenheter.

Kurskostnad och intyg
Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer. Avklarad kurs ger ett behörighetsintyg.

Studieekonomi
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Har du frågor kring studiemedel kan du vända dig till Centrala studie- stödsnämnden (CSN).

Kontaktpersoner för ytterligare information
Cina Aronsson
Västerås folkhögskola
cina.aronsson@vfhsk.se
070-320 90 48

Hawar Asaiesh
Västerås folkhögskola
hawar.asaiesh@vfhsk.se
070-549 01 29

Sök till kurs
X