Planeringsdagar 12-13 oktober 2020

 

Hej och välkomna till styrelsens planeringsdagar 2020!

Under rådande omständigheter tycker vi att det är bra och viktigt att vi ändå kan genomföra planeringsdagarna, även om det inte blir i den form vi önskat. Innehållet under dessa dagar syftar till att titta i backspegeln och reflektera över skolan och vad den åstadkommit under den senaste tiden men framförallt ska vi ha en diskussion om framtiden som kommer att ligga till grund för vår kommande verksamhet och till vår nya version av boken ”Om fem år”.

Dessutom ska ni som är nya i styrelsen få en uppfattning om skolans verksamhet och det som styr skolan.

Programmet är uppdelat i ett förberedelsearbete och en genomförandedag den 13/10 kl. 08.30-16.30.

Allt material inför dagarna hittar ni på den här sidan och själva överläggningarna på tisdagen kommer att ske över Zoom. Länk till mötet hittar ni också här på sidan.

Filmklipp Lasse


 

Förberedelser

För nya styrelsemedlemmar

Ni som är nya i styrelsen ska ta del av föreläsningar som handlar om skolans historia, statsbidragsvillkor, skolans ekonomi, allmän kurs och övriga kurser, projekt och uppdrag. Titta på nedanstående presentationer och ta med er era frågor till den gemensamma diskussionen den 13/10.

 

För gamla styrelsemedlemmar

Läs igenom sidorna 54-55 i boken ”Om fem år”.

Om fem år (sid 54-55)

Fundera sedan över följande frågor:

  • Vad är folkhögskola för dig?
  • Vi har beskrivit våra tankar om framtiden på sidorna 54–55 i boken ”Om fem år”. Hur långt anser ni att vi kommit med de olika utmaningarna? 
  • Vad tycker ni är de tre viktigaste stegen vi tagit under de senaste 5 åren?
  • Vilka är Västerås folkhögskolas viktigaste framgångsfaktorer?

Skriv ner era svar och skicka till lars.forsmark@vfhsk.se.

 

För samtliga i styrelsen

Ta del av Tomas och Bos framtidsspaning och fundera över de frågeställningar som ska diskuteras under genomförandedagen, se nedan.

Under tisdagen kommer vi att diskutera följande frågeställningar som handlar om folkhögskolan i ett framtidsperspektiv. Läs igenom och gör individuella reflektioner, som ni har med er till förmiddagens diskussioner. 

1. Omvärlden oroar, både nationellt och internationellt.

  • Hur ser ni på den kommande samhälls- och politiska utvecklingen?
  • Hur skulle ett framtida scenario kunna se ut?
  • Vad har framtidsscenariot för inverkan på folkhögskolorna och folkbildningen?
  • Hur ser det positiva scenariot ut (om 5 år)?
  • Hur ser det negativa scenariot ut (om 5 år)?

2. Hur ser ni – i ett framtida scenario – på folkhögskolans styrkor i allmänhet och Västerås folkhögskolas i synnerhet. Vilka insatser ska vi genomföra för att stärka upp det vi är mindre bra på?

3. Hur ser de verksamhetsmässiga utmaningarna ut om 5 år? Står vi på de ben vi gör idag, eller kommer de att förändras? (se sidan 54 i ”Om fem år”)

Fundera också över de frågeställningar som Bo och Tomas skickade med i filmklippet, som delvis hänger ihop med ovanstående frågor. 

1. Vilken framtid ska Västerås folkhögskola vara med och skapa?

2. Vad ska deltagarna ha med sig när de studerat på Västerås folkhögskola? Vilka kunskaper kommer att behövas i ett längre perspektiv framåt?

3. Vilka förutsättningar kommer Västerås folkhögskola att ges för framtiden? Folkhögskolorna i allmänhet?

Bilagor

Bildspelen

Bildspel allmän kurs

Övrigt

Statsbidragsvillkor 2020

Om fem år (sid 54-55)

 


 

Tisdagen den 13 oktober

Tidsramar för dagen
08.30-12.00 + 13.30-16.30

Inloggningsuppgifter till Zoom
Länk till mötet här.

 

Förmiddagspass

08.30-09.30                        Nya styrelsen diskuterar måndagens arbete med Lasse/Tina/ – Zoomgrupp 1

08.30-09.30                        Gamla styrelsen diskuterar måndagens arbete med Bo/Elin – Zoomgrupp 2

09.30-10.00                        Återkoppling i helgrupp

10.00-10.30                        Paus

10.30-12.00                        Gruppdiskussioner (4-5 grupper) kring folkhögskolan i ett framtidsperspektiv

12.00-13.30                        Lunchpaus

Eftermiddagspass

13.30-14.30                        Redovisning från grupperna (helgrupp)

14.30-15.00                        Paus

15.00-16.30                        Styrelsemöte enligt dagordning

 

Varmt välkomna!