Bakgrund

Att bygga en ny folkhögskola.
Folkhögskolan i Köping, som drivs som en filial till Västerås folkhögskola, öppnade sina portar 2014 och verksamheten har bedrivits centralt i Folkets hus lokaler sedan start. Skolan har utvecklat kontakter med det omgivande samhället och arbetar kontinuerligt med att bygga nätverk. Vi är alltid öppna för samtal om nya kurser och projekt.

Verksamheten består av:

  • Allmän kurs – folkhögskolans motsvarighet till grundskola eller gymnasium, med målet att ge behörighet för vidare studier i nästa steg.
  • Studiemotiverande folkhögskolekurs – “SMF Inspiration”, här får man som arbetssökande och med ej fullgjorda gymnasiestudier inspireras att fortsätta sina studier eller till ett arbete.