2016 - Inspirationskursen (SMF)

Publicerat: 15 december

Att förändras och fördärvas av våld

På Allmän kurs hade vi nyligen en temavecka om brott och straff. Deltagaren Jack Ståhl som gör sin sista termin skriver här om en av de intressanta föreläsningarna vi tog del av under temaveckan. Även Inspirationskursen (SMF) hade förmånen att lyssna på Pablo.

Brott och straff var temat under veckan 46 här på folkhögskolan i Köping. Intressant, innehållsrikt och inspirerande (fast på ett icke-kriminellt vis). Deltagare med PabloDiskussioner, rollspel och föreläsningar gav dessutom deltagare och pedagoger extra utbyte av temaveckan. Onsdagens föreläsning av Pablo gav oss lärdomen om hur människan kan förändras och fördärvas av våld. Den lärdomen är förvisso inte ny, men sorgligt nog måste läxan upprepas om och om igen. Det är bara att tänka på ett par versrader som Esaias Tegnér skrev för 200 år sedan:

”Väl formar den starke med svärdet sin värld,

Väl flyga som örnar hans rykten;

Men någon gång brytes det vandrande svärd

Och örnarna fällas i flykten.

Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,

Det dör som en stormvind i öknen bort”.

Länge sedan, men tyvärr ändå aktuellt. Pablos berättelse skildrade en tillvaro som byggdes upp på ett hela tiden stegrande våld, för att sedan nå en punkt där den tillvaron visade sig vara tom på verkligt innehåll.

Det var inte på något sätt givet att det skulle bli såhär, då Pablos relation med sin familj inte innehöll några verkligt negativa omständigheter. Han påpekade också att han inte kunde frånsäga sig ansvaret för de dåliga val han hade gjort under sitt liv. Men, den främsta yttre orsaken till att saker och ting började gå snett var den med tiden allt grövre mobbningen han utsattes för i skolan, från första till sjunde klass. Nästa steg i den här olycksaliga våldsstegringen kom i sjunde klass då när han lyckades slå tillbaka mot sina plågoandar. Han upptäckte att om han släppte lös sin inneboende aggression, kunde han slippa bli trakasserad. Faktum var att ju mer hämningslöst aggressiv han blev, desto mer effekt uppnådde han, något som sedan kom att prägla hans tillvaro.

Upptäckten av våldets effekt fick honom att till exempel söka sig till fester, bara för att få utlopp för sin aggressivitet. Slagsmålen gav honom helt enkelt energi. Likväl gjorde han ett försök att kanalisera den här energin genom att gå med i en boxningsklubb. Till en del blev det faktiskt bättre, men till sist räckte inte ens boxningscoachens omsorg för att hindra honom från att söka sig till mörkare vägar. Pablo lämnade idrotten och sökte sig istället till ett kriminellt gäng. Där fick han börja från botten i hierarkin, uppdraget blev att driva in olika skulder och han gick in för det till 150 procent. Konsekvensen blev en rad av misshandlade människor och fängelsestraff för Pablo. Under den här tiden stegrades också hans aggressivitet, eftersom en konstant arg person gjorde sig bra i de kriminella kretsarna. När Pablo flyttade till en annan ort, så hamnade han nästan ofelbart i ett nytt kriminellt gäng. Efter en tid hamnade hans gäng i konflikt med ett annat gäng och ännu en gång stegrades graden av våld. I den här miljön var alla tvungna att vara på sin vakt dygnet runt, Pablo blev bland annat beskjuten flera gånger under bilfärd. Det här livet gjorde honom paranoid och han såg faror överallt.

Här nådde honom tills sist insikten om hur hans livssituation egentligen såg ut, dess verkliga natur. Han och hans flickvän ville bilda familj och den här våldsamma miljön skulle förstås vara allt annat än lämplig för barn att växa upp i. Men det som främst öppnade hans ögon var att han nu begrep vad som ytterst hade dragit honom till de kriminella gängen. Längtan efter gemenskap, en högst normal mänsklig önskan. Men den gemenskap som gängen erbjöd hade visat sig vara falsk. Visst lovade man varandra att ställa upp och skydda och hämnas och så vidare. I gängkrigets skruvade tillvaro så upptäckte Pablo allt oftare att man faktiskt inte ställde upp för varandra utan ofta höll sig undan, när någon var riktigt illa ute. Fullt begripligt i och för sig när döden kunde lura bakom hörnet, men vem orkade leva i en sådan värld.

Att människor kan göra dåliga val och hamna på fel spår, är nog något som alla vet om. Vissa saker man gör eller utsätts för är saker man aldrig kan glömma eller sudda ut från sitt eller andras minnen. Men det är viktigt att komma ihåg att likväl som vi människor kan göra dåliga val eller hemska saker, har vi också förmågan att byta väg och göra val i en bättre riktning. Det är inte något som är enkelt då man till exempel kan vara rädd för att utsättas för repressalier ifall man lämnar en kriminell livsstil. Men det är en möjlighet att ändra sitt liv för det allra flesta, även om det tar en lång tid att brottas med tidigare saker man har gjort, som är svåra att förlåta alla gånger. Det viktigaste vi kan göra är att låta människor få den chansen, att ändra bana.

Även om det kan vara ett personligt aktivt val att söka sig till en kriminell bana, så finns det saker samhället skulle kunna jobba med. Till exempel kunde man ha jobbat mera i skolan för att stoppa mobbningen, det hade kanske gett en annan utgång.  Kanske besparat både honom och en massa andra lidande.  Man kan satsa mer på att det ska finnas andra gemenskaper som kan fånga upp människor i en utsatt situation, så att de kan få en positiv influens i sina liv och en gemenskap som kan få dem att känna sig trygga. Vända deras aggressioner till något bättre, som att utöva någon form av idrott. Man kan se på Pablos exempel, där boxningen nästan lyckades fånga upp honom trots allt.

Det finns organisationer och gäng, som påstår sig ha en gemenskap, men den gemenskapen är egentligen bara uppbyggd på våld. Utan våldet skulle gemenskapen krackelera. Den saknar både innehåll och mening. Det enda meningsfulla vore i så fall om vi av sådana här berättelser lär oss vår läxa.

Skolan vill tacka Jack för ovanstående text och såklart även Pablo som berättade en del av sin livshistoria. Lycka till i framtiden till er båda!

Text: David Persson
david.persson@vfhsk.se

Bild: Katri Järvinen

 

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF)

Publicerat: 21 september

Demokratifrågor är alltid viktigt för oss på Folkhögskolan i Köping

Demokratifrågor är alltid viktigt för oss på Folkhögskolan i Köping. Vi är en liten och relativt nyöppnad skola och hittills har vi endast arbetat med deltagarpåverkan via klassråd och den dagliga kontakten mellan personal och de som läser här.deltagare och pedagoger resonerar

Onsdagen 21 september hölls äntligen vårt första skolråd där 15 deltagare som representerade Allmän kurs, SFI och Inspirationskursen mötte tre ur personalen. En av deltagarna valdes till mötesordförande och diskussioner om vår gemensamma arbetsplats tog vid. Ett engagerat möte med både allvarliga diskussioner och många skratt. Vi gjorde upp planer om förbättrad sopsortering och diskuterade kommande skolgemensamma resa till Stockholm likväl som förslag på bättre arbetsmiljö.

Skolans studerandekår fick en ny styrelse bestående av tre rutinerade från förra terminens styrelse och fem nyvalda medlemmar och vi ser fram emot att få höra mer ifrån dem snart.

Text:
Elin Ragnebro

elin.ragnebro@vfhsk.se

Bild:
Joakim Bröms
joakim.broms@vfhsk.se

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF), Projekt Påfart, SFI, Skolgemensamt

Publicerat: 8 juni

Skolgemensam dag

Idag har skolan haft en skolgemensam dag, vad är då detta? På skolan har vi flera olika kurser, Inspirationskursen(SMF), Projekt påfart, SFI och även Allmän kurs. Tanken med dagen är att alla deltagare och personal samlas under lite lättsammare former tillsammans.

Denna dag hade studerandekåren fått till uppgift att planera, olika aktiviteter i form av tipspromenad och kubb erbjöds bland annat.

Dagen blev mycket lyckad tycker skolan och vi är extra glada att deltagarna hade beställt ett så fint väder denna dag också.

David Persson
david.persson@vfhsk.se

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF), Projekt Påfart, SFI, Skolgemensamt

Publicerat: 18 april

Folkhögskolans dag firades med Öppet hus

Fredag den 15/4 firade vi Folkhögskolans dag genom att ha Öppet hus. deltagareVi besöktes av nyfikna Köpingsbor och jag fick prata om mitt favoritämne folkbildning med såväl presumtiva kursdeltagare som människor som representerade andra utbildningsanordnare eller samhällstjänster.

Besökarna mötte personal och kursdeltagare som visade våra lokaler och vad vi faktiskt gör här. SMF Inspiration hade besök av en föreläsare från ABB, SFI-deltagarna redovisade sina arbeten om bostäder och ordnade språkcafé, Projekt Påfart pratade samhälle och arbetsmarknad och Allmän kurs visade bl.a. upp sina nytillverkade stop-motionfilmer om mänskliga rättigheter.

Skolan bjöd på kaffe och nybakta muffins som några av våra deltagare stod i köket och bakade och dessutom bjöds det på ansiktsmålning för de som vågade. Många glada människor samlade på ett ställe ger gott om energi och jag tror att det märktes att vi, både deltagare och personal, som arbetar på skolan är stolta över vårt arbete och vår skolform.

Känslan och de kommentarer jag fått är att dagen var mycket lyckad. Det som känns lite extra roligt är att deltagarna redan har kommit med många bra tips om hur vi ska göra nästa Öppna hus ännu bättre. Engagemang är något som skolan gillar!

Elin Ragnebro (text)
elin.ragnebro@vfhsk.se

David Persson (bild)
david.persson@vfhsk.se

 

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF), Projekt Påfart, SFI, Skolgemensamt

Publicerat: 23 mars

Att hjälpa till när man kan – civilkurage i verkligheten

Deltagaren Josefine Häggkvist tipsade skolan om att bjuda in Jesper Söder för att föreläsa på skolan. Jack Ståhl, deltagare på Allmän kurs skriver här om den mycket uppskattade föreläsningen. Tack till Jesper, Josefine och Jack.

Att hjälpa till när man kan – civilkurage i verklighetenJesper Söder

Hur definierar man civilkurage? Vår gästföreläsare från i måndags, Jesper Söder, hade ett enkelt men bestämt svar på den frågan: Att ställa upp för dem som behöver hjälp. Han själv har visat civilkurage på ett mycket speciellt sätt. Det är i och för sig inget sätt han rekommenderar för andra. Viktigast, menade Jesper, är inte hur, utan att man hjälper. Men det speciella med Jesper är att han har varit på plats i ett av de områden som drabbats oerhört av lidanden och fasor, nämligen Syrien och Irak. Och ännu mer speciellt är att han stridit tillsammans med de kurdiska YPG-styrkorna mot Daesh terrorist-armé.

Här hemma från vår horisont, har vi sett det stora lidandet genom en mängd nyhetskanaler och andra medier. Så gjorde också Jesper. Hans personliga civilkurage drev honom till att ta steget att försöka hjälpa på plats. En kombination av medmänskligt engagemang och militär utbildning gjorde att han fann det nyttigast att bidra som YPG-soldat för att hejda de otäckaste av alla förtryckare och brottslingar i Syrien och Irak.

Jespers beskrivning av Daesh innehöll inget förmildrande. Han såg dem och deras så kallade kalifat som det värsta (o-)mänskligheten har att erbjuda. En sekt som inte drar sig för att slakta och förinta allt och alla som avviker det minsta från deras skruvade version av perverterad religion. Perverterad i den meningen att den tjänstgör som maktideologi med maffiamoral. Kvinnor och flickor behandlas i bästa fall som handelsvaror, pojkar ska slussas in i leden av så kallade krigare.

Att denna parasitorganisation, som egentligen avskys av så gott som resten av världen, ändå fått fotfäste, beror på flera olyckliga omständigheter. Läget i Syrien och Irak är fruktansvärt komplicerat. Det som började som fredliga protester i Syrien år 2011, har urartat till ett fullskaligt inbördeskrig mellan hur många olika grupper som helst. Grannlandet Irak har haft stora problem med sammanhållningen sedan Saddam Hussein störtades år 2003. Turkiets regering har prioriterat striderna mot kurderna och därmed betraktat Daesh som ett mindre hot, rent av skyddat dem. Med det ökande antalet människor på flykt har också EU dragits allt närmare in i konflikten. Enligt Jesper så har detta kommit att bli nästan precis som Daesh önskar. Den ena gränsen efter den andra stänger, misstänksamheten mot människor från Mellanöstern ökar; kort sagt ett allt mer utbrett vi-och-de-tänkande som utgör en grogrund för nyrekrytering av anhängare till Daesh.

Så, vad göra? Ja, alla goda krafter måste förstås samarbeta. Det gäller EU, Turkiet, USA, Ryssland, övriga arabländer, Iran, med flera. Men, som Jesper Söder flera gånger framhöll, det gäller för var och en, när vi ser orättvisor i världen, att engagera sig och hjälpa till på det sättet man kan. Att visa civilkurage.

Text: Jack Ståhl

Bild: David Persson
david.persson@vfhsk.se

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF), Projekt Påfart, Skolgemensamt

Nästa sida »