januari 2016 - Allmän kurs, Hökartorget

Publicerat: 13 januari

Vi samlas i Afrika!

Deltagarna på Allmän kurs har inte bara kommit in i ett nytt år och ny termin, på skolan så har de också fått deltagare gör dörrskyltnya klassrum. De nya rummen ska såklart ha nya namn och då skolan alltid är öppen för alla så kändes det självklart att alla delar av världen ska få plats i vår skola. De nya rummen har alltså fått namn utifrån olika världsdelar.

Vi har delat in klassen i olika grupper denna första vecka, dels för att komma igång med samarbete deltagare emellan, och dels för att våra nya sex deltagare ska få komma in i en lite mindre grupp från början. En av övningarna har varit att skapa skyltar till våra nya rum. Vi tror att alla har lärt sig något nytt om de olika världsdelarna genom detta arbete. Då skyltarna med fakta om de olika världsdelarna kommer sitta uppe länge så är vi övertygade om att alla gruppers arbeten kommer komma alla till gagn, även våra deltagare på Inspirationskursen(SMF) och SFI.

Starten på terminen har börjat bra!

David Persson
david.persson@vfhsk.se

Allmän kurs