december 2015 - Skolgemensamt, Hökartorget

Publicerat: 15 december

Gemensam avslutning i julens tecken


Klockan tio så välkomnades alla skolans
deltagare med glögg och pepparkaka. Efter glöggmingel så blev det dags för en tipspromenad, frågorna knöt främst an till svenska jultraditioner och efter rättning hade tre olika lag alla(!) rätt.

Skolan brukar traditionsenligt dela ut olika diplom till vissa personer som har utmärkt sig på ett något extra positivt sätt under den gångna terminen, och så gjordes det såklart även denna gång. Trots att de flesta av deltagarna inte var så värst förtjusta i kramar vid överlämnandet av diplomen, så är vi på skolan säkra på att utvalda deltagare kände sig mycket uppskattade.

En annan tradition som skolan har är deltagarna får välja en bok innan de går hem. Vi på skolan vill främja läsning och har en förhoppning om att efter deltagarna läst boken också i ett andra steg lånar eller ger boken till någon annan.

Vi på skolan önskar alla deltagare en riktig skön julledighet och ser fram emot nästa år, där vi tillsammans kommer lära oss mycket nytt.

G O D  J U L   &   G O T T  N Y T T   Å R  !

David Persson
david.persson@vfhsk.se

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF), SFI, Skolgemensamt