Temavecka Allmän kurs

13 november

Denna vecka fokuserar och fördjupar sig Allmän kurs inom ett intressant ämne. Inga “vanliga” lektioner.