Skolan besöker Ullviskolans gymnasiemässa

6 februari

Skolan finns idag representerade av bland annat vår rektor ElinRagnebro samt projektledare Vesa Sandström.