Hur är det att arbeta i hamnen?

13 oktober

Hamnarbetaren Ivan berättar för deltagare på Inspirationskursen samt Projekt Påfart om hur det är att arbeta inom denna bransch.