Hälsocenter föreläser för Inspirationskursen och Projekt Påfart

19 april

Gästföreläsning av Hälsocenter och information om Landstingets verksamhet för deltagare på Inspirationskursen och Projekt Påfart.