Folk och försvar

1 december

Folk och försvar besöker skolan och har “rollspel” med deltagare från Inspirationskursen(SMF) och Allmän kurs. Tidigare har detta varit uppskattat av våra deltagare, så vi kör igen.

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik.