En tolk besöker skolan

8 mars

En tolk berättar för deltagarna på Projekt Påfart om hur det är att arbeta som tolk och översättare.