Besök av Hyresgästföreningen och KBAB

2 mars

Hyresgästföreningen och KBAB besöker skolan och berättar om sina verksamheter för Projekt Påfart.