Ambulansen besöker skolan

1 december

Personal från Ambulansen berättar för deltagare på Inspirationskursen och projekt Påfart om hur det är att arbeta som ambulanssjukvårdare.