Information till våra deltagare med anledning av covid-19

Publicerat: 22 mars

Till skolans samtliga deltagare! Information om Coronaviruset! Uppdaterad 20/3

Ledningsgruppen har kommit fram till följande:

Allmänt

  • Vi följer myndigheters beslut och rekommendationer.

Studiesituationen

  • Fortsatt distansundervisning, beslutet gäller tills vidare.
  • Undervisningen sker på dagtid.

Skolan

  • Folkhögskolans dag den 24/4 skjuts fram.

Ovanstående information gäller tills vidare. Skolledningen gör avstämningar varje dag och återkommer vid minsta förändring.

Skolledningen

 

[sharify]