invigning Skinnskattebergs folkhögskola

Bakgrund

Skolans historia går tillbaka till 1960-talet.

Skinnskattebergs folkhögskola drevs av Landstinget Västmanland i Skinnskatteberg mellan åren 1960 och 2007. Verksamheten bedrevs i lokaler som ritats för folkhögskoleverksamhet i Skinnskatteberg och var ett internat. Skolan hade en tydlig kulturprofil med utbildning inom konst, teater och musik.

Alla de personer som gick på Skinnskattebergs folkhögskola kan räknas i tusentals. Skolans elevantal var störst på 1980-talets slut och i början på 1990-talet. Då var också lärarkåren talrikast. Du kan läsa om skolans historia här (länk).

Bergslagens folkhögskola startade sin verksamhet den 1 januari 2008 i Skinnskatteberg.

Övertagandet skedde för att landstinget ville koncentrera sin folkhögskoleverksamhet till Tärna folkhögskola utanför Sala. För att förhindra att skolan skulle läggas ner helt och hållet, skapade huvudmännen för Västerås folkhögskola och några nya intressenter föreningen Bergslagens folkhögskola. Efter förhandlingar med Landstinget Västmanland och med Folkbildningsrådets godkännande kunde övertagandet ske i början av 2008.

Efter en noggrann undersökning av olika alternativ för lokaler fastnade styrelsen för Norberg som ny hemmaplan. Skolan blev en dagskola. Boendet för kursdeltagarna kunde lösas med hjälp av Norbergs hyresvärdar i vanliga lägenheter.

Augusti 2010 nystartade folkhögskolan i Norberg.

Under våren 2011 var vi på plats både i Tingshuset och i våra lokaler på Engelbrektsgatan 65 i Norberg.

Skolan hade vid övertagandet en tydlig kulturprofil. På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar i samband med övertagandet gjordes kraftiga förändringar av kursutbudet. Kulturprofilen renodlades till scenkonst med inriktning på musik och teater. Allmän kurs på distans startades i samverkan med Västerås folkhögskola. År 2009 tillkom en Samhällsentreprenörsutbildning, men utbildningen skedde i Västerås.

Kursen Studiemotiverande insatser inom folkhögskolan SMF startades 2010 och sedan dess har skolan genomfört kurser för arbetslösa ungdomar, med syfte att motivera deltagarna att utbilda sig. Inledningsvis var det lätt att få ungdomarna motiverade men svårt att hitta utbildningsplatser. Tillströmningen till SMF gjorde att skolan hösten 2011 startade Allmän kurs på plats i Norberg, från början med bara 12 elever, men i dag har den växt till skolans största utbildning med över 40 platser.

Skolans scenkonstutbildningar satte stor prägel på Norberg

Vi genomförde massvis av arrangemang inom musik och teater. Dessa utbildningar  innebar att många ungdomar flyttade till Norberg för en period i livet för att förkovra sig inom musik och teater.

En samhällsengagerad skola

Hösten 2014 kompletterade skolan sin verksamhet med en sex månaders Etableringskurs för nyanlända. Norberg var en av de kommuner i Sverige som tog emot flest asylsökanden per invånare och det har varit viktigt för skolan att bidra till en bra integration av de nyanlända. Våren 2015 startades även Svenska för invandrare SFI.

Våren 2016 startade Projekt Påfart Etablering i Norra Västmanland som var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg, samt näringslivsavdelningen. Den pågick i tre år och hjälpte nyanlända att få arbete eller komma i studier snabbare.

Vi startade även Allmän kurs grund, studier för vuxna på grundskolenivå.

Palett med kurser

För att erbjuda livslångt lärande enligt efterfrågan tillkommer kurser. En populär kurs på semi-distans är Skriv ditt liv som passar för den som vill skriva en biografi. Andra kurser är Yoga för daglediga och kvällskursen Arabiskans grunder. Hösten 2019 startade distansutbildningen Miljö och Klimat – Agenda 2030.

En del av Västerås folkhögskola

Under året 2019 tog styrelsen för Bergslagens folkhögskola beslut om att Västerås folkhögskola och Bergslagens folkhögskola skulle gå ihop och bilda en gemensam skola. Sedan år 2020 heter skolan Folkhögskolan i Norberg, en del av Västerås folkhögskola.