Information till våra deltagare med anledning av covid-19

Publicerat: 27 januari

Till skolans samtliga deltagare

Information om Coronaviruset. Uppdaterad 28/1.

Ledningsgruppen har kommit fram till följande:

Allmänt

  • Vi följer myndigheters beslut och rekommendationer.

Studiesituationen

  • Fortsatt distansundervisning, beslutet gäller tills vidare.
  • Undervisningen sker på dagtid.

 

Ovanstående information gäller tills vidare. Skolledningen gör avstämningar varje dag och återkommer vid minsta förändring.

Nyttiga länkar

Folkhälsomyndighetens samlade information om Covid-19:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Försäkringskassan om vad som gäller med anledning av Coronaviruset:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Regeringens arbete med anledning av Coronaviruset:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Skolledningen