Svenska från dag ett

Svenska från dag ett är undervisning i svenska och samhällsorientering.

Verksamheten vänder sig till asylsökande och tanken är att dels ge deltagarna en meningsfull sysselsättning, samt att korta ner tiden som det tar att etablera sig i svenska samhället. Mer info om Svenska från dag ett finns på Folkbildningsrådets hemsida.

Kursen genomförs i samlingslokalen i Bolagshagen, Kärrgruvan.

Kursansvarig på Bergslagens folkhögskola är Anneli Karlsson.

Kursinfo

Svenska från dag ett är en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsförberedande insatser.

Syfte

Svenska från dag ett syftar till att stärka kunskaper i svenska språket samt till att främja deltagande i samhälls- och arbetslivet. Deltagarna får tillgång till verktyg som ger goda grunder för att sedan närma sig framtida studier och arbete i Sverige.

Innehåll

– Svenskundervisning, grunderna i grammatik, dialog- och meningsuppbyggnad.
– Betoningen ligger på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagssituationer.
– Vi främjar socialt samspel genom grupparbeten och diskussioner.
– Samtal om rättigheter och levnadsvillkor hjälper deltagarna tillämpa sin kunskap med helhet och i sammanhang.

Målgrupp

Asylsökande med LMA-kort eller uppehållstillståndskort oavsett boendeform. Gäller även personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Svenska från dag ett

Kursperiod:

3 februari 2020 – 30 juni 2020

Antagning:

Löpande

Plats:

Bolagshagen, Norberg

Ansökan:

Välkommen till lokalen i Bolagshagen där anmälningsblanketter finns. Ta med personuppgifter och LMA-nummer.

För mer information
Anneli Karlsson, biträdande rektor
Tel: 070-776 05 24, 0223-333 00
anneli.karlsson@bfhsk.se

Syfte
Öka kunskaper i svenska och samhällskunskap. Meningsfull sysselsättning under asyltiden.

 

Sök till kurs
X