Svenska för invandrare (SFI)

Sedan 2015 bedriver vi SFI i Norberg. Våra engagerade pedagoger motiverar deltagarna till att lära sig att förstå, prata, läsa och skriva på svenska. Språklektionerna behandlar både det formella och det informella språket. SFI-kurserna följer det etablerade nivåsystemet.

Vi använder oss av både böcker och digitaliserat material. Vi diskuterar återkommande nyheter och dagsaktuella händelser, med avsikt att förbättra språket och integrationen. Det ger våra SFI-deltagare aktuell information om vårt samhälle och utvecklar förmågan att läsa och diskutera på svenska.

Vi jobbar för att utveckla och anpassa våra SFI-kurser för att ge våra deltagare det de behöver för att komma vidare i livet. Allmän kurs Grund blir en naturlig fortsättning för de av våra deltagare som blivit färdiga med SFI D och vill vidare mot fortsatta studier.

Alla som går på SFI hos oss deltar också i skolgemensamma aktiviteter tillsammans med skolans övriga linjer. Det kan handla om exempelvis temadagar, föreläsningar, teaterföreställningar och studiebesök.

Svenska för invandrare (SFI)

För mer information
Elin Ragnebro
076-671 30 87
elin.ragnebro@vfhsk.se

X