Påfart 2.0

Integrationsprojekt i Norra Västmanland

Påfart 2.0 riktar sig till de nyanlända som inom 8 månader skulle vara aktuella att gå vidare till praktik eller arbete.

Du får strukturerad vägledning. Utbildningen innehåller språkstudier (SFI) och arbetsmarknadsutbilning.

Bakgrund till projektet

Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner i Norra Västmanland har de senaste fem åren haft en mycket hög spontaninflyttning av utrikesfödda. Regionen har ett väldigt stort asylmottagande.

Arbetslösheten i regionen är hög, framför allt bland de utrikesfödda. Allra högst arbetslöshet har utrikesfödda ungdomar i etableringen.

På Bergslagens folkhögskola i Norberg finns redan verksamhet med inriktning på nyanlända (svenska för invandrare SFI, etableringskurser och inspirationskurser). Resultaten för de enskilda deltagarna har varit mycket goda.

Påfart 2.0

Längd

Påfart 2.0 pågår fram till 28 februari 2020.

Ansökan

Rekrytering till Påfart sker genom Arbetsförmedlingen.

För mer information

Anneli Karlsson, projektledare

070-776 05 24

anneli.karlsson@bfhsk.se

 

X