302 Found

Found

The document has moved here.

Påfart

20170213_115258 20170504_115435

Integrationsprojekt i Norra Västmanland

Innehåll och metod
”Påfart” är en 16 veckors etableringsutbildning för ungdomar med individen i fokus.
Du får strukturerad vägledning. Efter avslutad utbildning får du uppföljning i upp till 8 månader, i form av mejl, samtal och möten. Utbildningen innehåller aktiviteter på grupp- och individnivå med sikte på arbete och/eller utbildning. Delar av utbildningen är utåtriktade aktiviteter mot näringsliv och civilsamhälle.
Målgrupp
Målgruppen är nyanlända 20-30 åringar (bosatta i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg) som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
Bakgrund till projektet
Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner i Norra Västmanland har de senaste fem åren haft en mycket hög spontaninflyttning av utrikesfödda. Regionen har ett väldigt stort asylmottagande.
Arbetslösheten i regionen är hög, framför allt bland de utrikesfödda. Allra högst arbetslöshet har utrikesfödda ungdomar i etableringen.
På Bergslagens folkhögskola i Norberg finns redan verksamhet med inriktning på nyanlända (svenska för invandrare SFI, etableringskurser och inspirationskurser). Resultaten för de enskilda deltagarna har varit mycket goda.
Projekttid
Ett år i taget, 2016 – 2018, förutsatt att Arbetsförmedlingen får fortsatta förutsättningar till arbetsmarknadspolitiska projektmedel.
Volym
Folkhögskolan har kapacitet att genomföra tre utbildningar à 16 veckor om året, dvs. tre gruppstarter med upp till 25 deltagare per utbildningsomgång.

20160915_094138

Påfart

Nästa kursstart

24 september.

Längd
16 veckor.

Ansökan
Rekrytering till Påfart sker genom Arbetsförmedlingen.

För mer information

Vivi Båvner, Projektledare/Pedagog
telefon: 0223-661463                   mail: vivi.bavner@bfhsk.se

X