Etableringskursen

Etableringskursen drivs sedan oktober 2014 av Bergslagens folkhögskola i Norberg. Våra deltagare är anvisade från Arbetsförmedlingen som också är partner i projektet. Etableringskursen riktar sig till nyanlända invandrare där fokus är etablering i det svenska samhället.

Kursen omfattar

SFI (Svenska för invandrare), bred samhällskunskap, jobbsökning, kunskap om hur samhället är uppbyggd och vilka funktioner som finns, myndighetskunskap, arbetsmarknadskunskap, fackligt arbete och fackets roll på arbetsplatsen mm.

Kursens slutliga syfte är att efter sex månader skall deltagarna kunna så mycket om svenska samhället och ha så pass goda kunskaper i svenska språket att de är självgående.

Filmklipp med rundtur i våra lokaler

 

Etableringskursen

Längd
6 månader.

Kursstart
Löpande start på måndagar (i mån av plats).

Syfte
Stötta och utbilda nyanlända under etablering i det svenska samhället.

Ansökan
Rekrytering till Etableringskursen sker genom Arbetsförmedlingen.

För mer information
Elin Ragnebro
076-671 30 87
elin.ragnebro@vfhsk.se

X