Allmän kurs inför högskole- eller yrkeshögskolestudier

Är du inte helt klar med grundskola eller gymnasium?

Hos oss kan du läsa in din allmänna gymnasiebehörighet i småskalig miljö i mindre grupper med engagerade pedagoger mitt i Norberg.

Din studieplan är individuell och är baserad utifrån dina behov. Du går hos oss i 1-3 år beroende på tidigare meriter i skola och arbetsliv. Vi jobbar ämnesövergripande i olika teman, men vissa ämnen läser du fristående.

Du kommer också att få vara med om en praktikvecka per termin. Studiebesök är vanligt förekommande. Du växer som person och vidgar dina vyer tillsammans med dina kurskamrater. Din personliga utveckling är viktig.

Du kommer att få låna en bärbar dator så länge du studerar hos oss, då den är ett viktigt arbetsredskap i de olika kurserna.

En förutsättning för att få behörigheter och studieomdöme är att du har minst 80% närvaro.

För mer information kontakta

SYV Aggi Novak

aggi.novak@bfhsk.se

Kursledare Victoria Lindeborg Bayard victoria.lindeborg.bayard@bfhsk.se

Allmän kurs inför högskole- eller yrkeshögskolestudier

Längd
1-3 år beroende på förkunskaper.

Kursstart
Augusti och januari.

Sista ansökningsdatum
15 juni för kursstart i augusti.

OBS! Ansökningar som inkommer efter 15/6 behandlas i augusti.

8 december för kursstart i januari.

Behörigheter
Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

En förutsättning för att få behörigheter och studieomdöme är att du har minst 80% närvaro.

Kostnader

Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studiematerial, försäkring och skolgemensamma aktiviteter.

Studiefinansiering
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.

För mer information kontakta
SYV, Studie- och Yrkesvägledare:
Aggi Novak
aggi.novak@bfhsk.se

Kursledare:
Victoria Lindeborg Bayard
victoria.lindeborg.bayard@bfhsk.se

Sök till kurs
X