Allmän kurs gymnasienivå

Är du inte helt klar med gymnasium?

 

Hos oss kan du läsa in din allmänna gymnasiebehörighet i småskalig miljö i mindre grupper med engagerade pedagoger mitt i Norberg.

Din studieplan är individuell och är baserad utifrån dina behov. Du går hos oss i 1-3 år beroende på tidigare meriter i skola och arbetsliv. Vi jobbar ämnesövergripande i olika teman, men vissa ämnen läser du fristående.

Du kommer också att få vara med om en praktikvecka per termin. Studiebesök är vanligt förekommande. Du växer som person och vidgar dina vyer tillsammans med dina kurskamrater. Din personliga utveckling är viktig.

Du kommer att få låna en bärbar dator så länge du studerar hos oss, då den är ett viktigt arbetsredskap i de olika kurserna.

En förutsättning för att få behörigheter och studieomdöme är att du har minst 80% närvaro.

Filmklipp med information från vår SYV i Norberg

Filmklipp med information om studier på Allmän kurs

Filmklipp med rundtur i lokalerna

För mer information kontakta

SYV Aggi Novak, 072-506 70 28

aggi.novak@vfhsk.se

Kursledare Victoria Lindeborg Bayard, 070-549 01 14

victoria.lindeborg.bayard@vfhsk.se

Allmän kurs gymnasienivå

Längd

1-3 år beroende på förkunskaper och erfarenheter.

Kursstart

Augusti och januari.

Sista ansökningsdag

15 maj för kursstart i augusti.
1 december för kursstart i januari.

Behörigheter

Avklarad kurs ger ett studieomdöme och behörighetsintyg.

Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kostnader

Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studiematerial, försäkring och skolgemensamma aktiviteter.

Kostnader

Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studiematerial, försäkring och skolgemensamma aktiviteter.

Studiefinansiering

Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.

Antagningsvillkor

Du behöver fylla i ansökan som finns här.
Du ska ha kunskaper motsvarande SFI-D samt medverka vid en intervju.

För mer information

Kontakta SYV, Studie- och Yrkesvägledare:

Aggi Novak

072-506 70 28, 0233-333 00

Enklast att nå via mejl:

aggi.novak@vfhsk.se

Kursledare:

Victoria Lindeborg Bayard

070-549 01 14

victoria.lindeborg.bayard@vfhsk.se

 

 Sök nu för start VT21!

Sök till kurs
X