Sista ansökningsdag till kurser med start HT20

1 augusti

Sista ansökningsdag till kurser med start HT20 är 2/8 2020.

Ansökningar som inkommer efter 15/6 behandlas i augusti.

Terminen startar 10/8 2020.