Kårens idrottsdag för hela skolan

17 februari

Välkommen på idrottsdag den 18/2 kl 09.00-15.00

Det blir fotboll i Klackbergsgården, Yoga i DK-huset, samt Gym. kl 09:00-15:00. Lunch ingår.

Gruppdelning

Allmänkurs deltagare delar in sina egna grupper.

Pedagoger på Etableringskursen/SFI och Inspirationskursen (SMF) får fördela sina elever och sedan blandas alla i olika grupper.