Studiefinansiering

Studierna berättigar dig till att söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kontakten med CSN sköter du själv, men du kan även prata med skolans studievägledare kring CSN-relaterade frågor.

För frågor som rör studiefinansiering om du läser på SFI kontaktar du Västerås stads Vuxenutbildningscentrum (VUC) i första hand. Gå in på deras hemsida  för mer information och kontaktuppgifter.

Om du går inspirationskursen (SMF) och har funderingar kring finansieringen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.