Bild på 2st SFI-deltagare

Svenska för invandrare – SFI

Svenskundervisning för invandrare (SFI) är till för dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål.

SFI på folkhögskola är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Dessutom strävar vi efter en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår uppfattning är att följande fem delar i ”folkhögskole-SFI” är viktiga för bra språkinlärning och därmed ger bra resultat:

  • SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn.
  • Trygghet i studiesituationen – att verkligen möta deltagarna.
  • Möta människor med samma modersmål och erbjuda resurslärare i hemspråk.
  • Kunna träna på språk parallellt med SFI-utbildningen.
  • Arbeta med mål och livsval.

SFI-lärare med folkhögskolans pedagogiska syn

Vi ser det som självklart att arbeta med utbildade SFI-lärare som kan arbeta med målgruppen. Dessutom säkerställer vi att lärarna känner till och kan folkhögskolan och dess skolform, som vi gör med alla lärare. Som lärare ser man att SFI på folkhögskola innebär att vara en del av skolans hela verksamhet.

Trygghet i studiesituationen

Trygghet är en avgörande fråga för bra språkinlärning. På folkhögskola arbetar vi med att skapa väl fungerande grupper, med våra metoder, och att dessa ska samspela i hela skolan. Det kan även innebära att undanröja frågor om studiehinder, exempelvis ekonomi, som är vanligt förekommande.

Möta människor med samma modersmål

En viktig del av SFI på folkhögskola är att kunna erbjuda resurslärare som talar deltagarnas hemspråk. I kontakten med dessa blir det lättare för deltagarna att få hjälp med övningar, uttal, ord och olika aspekter av kulturella koder i Sverige. Detta ser vi som en tydlig framgångsfaktor.

Språkträning

För att lära sig ett språk krävs övning, övning och åter övning. Som en integrerad del av språkinlärningen arbetar vi mycket med ”hemuppgifter” d.v.s. olika övningar som kopplas till språkträning utifrån den egna vardagen. Det innebär även att ta reda på olika saker som deltagaren tycker är svåra eller obekanta i det svenska samhället. Genom samarbete med studieförbund erbjuds deltagarna även att delta i ”språkmöten” där de får ytterligare möjlighet att öva sig i samtal på svenska.

 

Svenska för invandrare – SFI

Längd
Individuell planering.

Kursstart
Löpande.

Ansökningstid
Löpande.

Kurskostnad
Utbildningen är kostnadsfri.

Frågor om antagning
Vuxenutbildningscentrum (VUC).
Tel: 021-39 17 45

För mer information
Dragana Lazic
Tel: 070-549 01 78
dragana.lazic@vfhsk.se

X