Demokratiambassadör

Kursen Demokratiambassadörer är för dig som vill stärka demokratin, utbilda andra och utvecklas själv.

Det räcker inte att rösta vart fjärde år för att demokratin ska överleva. Vi behöver också samtal om demokratiska värderingar och beteenden och många människor som vill försvara demokratin just där de är – på sin arbetsplats, i skolan, på stan, på nätet eller hemma.

Som demokratiambassadör bidrar du till att fler människor får träning i demokratins teori och praktik. Det gör du genom att ordna utbildningar hos organisationer, bibliotek, skolor, fritidsgårdar och andra verksamheter där människor möts. Du bidrar också till att öka valdeltagandet i områden där det brukar vara lågt. Det viktigaste är att du genom kursen ökar din kunskap och blir motiverad att förklara och försvara demokratin.

Kursen innehåller följande teman:

● Rollen som kursledare, pedagogik och lärande
● Demokrati som praktik och teori
● Folkbildning för organisering och mobilisering
● Samhället i dag och då

Vi träffas åtta gånger under 2021, före och efter sommaren, och du har även en del eget arbete mellan tillfällena. Du kommer bland annat att ha i uppgift att genomföra egna utbildningstillfällen.


 

Demokratiambassadör

Studieform och utbildningsplats
Kursens genomförs på kvällstid (och en helg) i folkhögskolans lokaler på Bäckby med hemuppgifter mellan kursträffarna.

Kursstart och sista anmälningsdag
Kursen börjar den 26 januari 2021.
Sista anmälningsdag är den 19 januari 2021.

Kursledare
Claudia Bruschi Ghobadi – Röda Korset
Fredrik Stockhaus – Västerås folkhögskola

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.

Kontaktperson
Fredrik Stockhaus, Västerås folkhögskola
fredrik.stockhaus@vfhsk.se
070-510 40 33

Sök till kurs
X