Publicerat: 21 april

Frihet på två hjul och konsten att utmana sig själv

”Vi vill lära oss cykla!” Önskemålet kom från deltagare på allmän kurs grund under en veckas vanliga uppföljning och utvärdering. Att kunna cykla ger frihet, ökar möjligheterna till arbete och är en kunskap de flesta som varit barn i Sverige tar för given.

Klart vi skall lära oss det och klart vi skall lära oss tillsammans! Några hade cyklar att kunna låna ut och skolan ordnade ytterligare två och flera hjälmar – ingen cykling utan hjälm!

Deltagare från allmän kurs anmälde sig som frivilliga att hålla i och putta på och vi samlades på Djäkneberget bredvid skolan för att med stor koncentration och utan prestige utmana oss själva.

Vi fortsätter träna fler torsdagar och sedan är det mängdträning som gäller för att känna sig trygg i sadeln.

 

Text och bild: Tina Rinkeborn
tina.rinkeborn@vfhsk.se

Allmän kurs grund

Publicerat: 21 april

Vem syr dina kläder?

Den 20 april besökte Carina Lundin Västerås folkhögskola. Carina är journalist och folkhögskolelärare och har ägnat många år åt att dokumentera förhållandena för textilarbetare i Kambodja.

Carina LundinCarina Lundin har följt utvecklingen i Kambodja under flera år. Hon började med en genomgång av landets historia och nuvarande politiska och ekonomiska situation. Kambodja är ett av världens fattigare länder och inte en utvecklad demokrati. Fackliga och politiska rättigheter är kraftigt begränsade och landet starkt biståndsberoende.

Med bilder och starka skildringar av enskilda textilarbetare förklarade Carina sambandet mellan att vi här kan köpa billiga kläder och att miljontals människor i Kambodja lever i extrem fattigdom. Om du handlar för 1000 kronor på H&M går 0,4% alltså fyra kronor till textilarbetaren som tillverkat plaggen. Nästan 60% av pengarna går direkt till butiken i Sverige och cirka 24% till märkesföretaget. Slutsatsen är att runt 80% av pengarna stannar i Sverige. Om vi skulle betala en krona mer per plagg skulle arbetarnas löner kunna höjas med 20%.

90% av de som arbetar i textilindustrin i Kambodja är kvinnor och unga flickor. De anses vara lydiga och inte våga engagera sig fackligt. På grund av dålig luft, hetta, damm, arbetspass på upp till 14 timmar per dag, uttorkning och hunger samt usla arbetsställningar är svimningar och olyckor vanliga. Situationen har på kort tid dessutom försämrats drastigt avseende arbetsförhållandena. Vid minst två tillfällen har militär sats in mot strejker och protester vid den fabrik Carina besökt.

Vad kan vi göra? I grupper diskuterade deltagarna hur mycket som är rimligt att de olika aktörerna i tillverkningen av ett plagg ska få av de pengar vi betalar för ett plagg. Alla borde få ungefär lika mycket, både bomullsodlare, arbetare, företag och butik, tyckte de flesta. Carina tycker att vi som konsumenter kan göra mer. Vi kan kontakta tillverkare och de högst ansvariga inom olika klädföretag. Vi kan fråga butikspersonal om klädernas ursprung om arbetsförhållandena i olika länder. Konsumentmakten är stark och kan förändra.

Text: Fredrik Stockhaus
fredrik.stockhaus@vfhsk.se

Bild: Hawar Asaiesh
hawar.asaiesh@vfhsk.se

Allmän kurs

Publicerat: 21 april

“Allt är politik”

Den 20 april besökte Daniel Riazat Västerås folkhögskola. Daniel är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Daniel RiazatDaniel Riazat, ursprungligen från Iran, kom in i politiken genom sitt antirasistiska arbete. Bosatt i Falun har han mött rasismen på nära håll och själv flera gånger blivit misshandlad både på grund av sitt ursprung och sitt politiska engagemang. Men han har också fått mycket stöd och sett att människor genom att organisera sig kan förändra och göra motstånd. Som skolnämndens ordförande i Falun, vilket han blev som nittonåring, mötte han ofta motstånd för att han var så ung och oerfaren. Han förvånades och provocerades av att många inte ville diskutera hans politiska åsikter utan snarare hans ålder. Hans starka engagemang och drivkraft förde honom snabbt till riksdagen och jobbet som utbildningspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Antidiskriminering, vithetsnorm, strukturell rasism och jämställdhet var återkommande i Daniels engagerade och inspirerande föreläsning. Att våga utmana rådande ordning och att själv inse att man har ansvar att förändra det som man är missnöjd med är viktigt om man ska engagera sig politiskt anser han.

Allt är ju politik, menar Daniel. Om kommunen inte vill bygga cykelbanor eller om man drar ned på kollektivtrafiken så är det politik. Att Sverige säljer vapen till Saudiarabien och sedan stänger gränsen för de som flyr från kriget i Syrien är också politik.

Vill vi förändra så ska vi gräva där vi står är hans budskap.

Text: Fredrik Stockhaus
fredrik.stockhaus@vfhsk.se

Bild: Hawar Asaiesh
hawar.asaiesh@vfhsk.se

Allmän kurs

Publicerat: 14 april

Att växa där det behövs!

Västerås och Bergslagens folkhögskola är två folkhögskolor i länet av totalt fyra folkhögskolor. Vi ser att verksamheten växer och att vi som folkhögskolor alltmer uppfattas som bra och intressanta av människor som vill börja på folkhögskola. Vi ser även att politiker, tjänstemän i kommuner och myndigheter och forskare uppmärksammar folkhögskolan

Varför är folkhögskola intressant? Det finns flera orsaker:

  • Det första är att vi faktiskt är en egen unik utbildningsform, som inom den frihetliga ramen, kan möta deltagare utifrån deras villkor och behov. Deltagarna blir sedda, kan i hög grad påverka sina studier och ha inflytande över kurserna.
  • Det andra är att vi inte sätter betyg (inom den ordinarie folkhögskoleverksamheten) utan istället ger ett intyg med studieomdöme som ger möjligheter till fortsatta högskolestudier. Trots avsaknad av betyg, goda resultat!
  • Det tredje är att vi är snabba och kan organisera nya kurser och inte är bundna till exakta platser. Vi har en devis: ”Det är inte huset och platsen som är den avgörande frågan om det är en folkhögskola, det är innehållet och idéen med verksamheten som är det viktiga”
  • Det fjärde är att vi inte är vinstdrivande. Vår drivkraft är ett stort engagemang i vårt människo- och samhällsuppdrag. Det överskott som görs går inte till några ägare, till något bankkonto på en ö. Överskottet går tillbaka för att skapa trygghet och utvecklingsarbete.
  • Det femte är att vi lever i en mycket komplicerad omvärld: teknik- och IT utveckling. En orolig omvärld – flyktingströmmar. Det vanliga skolsystemet som inte fungerar för alla. Individer och grupper marginaliseras av socio-ekonomiska villkor. Behovet växer!

På fredag och lördag anordnas folkhögskolans dag, där kompisar till deltagare, möjliga deltagare och där allmänhet är välkomna till oss. Då kan man ta reda på vad det innebär att studera på folkhögskola.

Vi visar även att vi har en stor allmän kurs (motsvarighet till gymnasienivå), sex olika kurser på flera olika ställen. Vi visar att vi har en stor SFI verksamhet ”SFI på folkhögskola” på tre olika ställen. Vi visar att vi har en bred etableringsverksamhet (människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige) och har etableringskurser och bedriver tre etableringsprojekt på olika ställen. Vi visar att vi jobbar mycket med arbetslösa ungdomar, över 2000 ungdomar sedan några år tillbaka, för att gå vidare till studier eller arbete.

När vårt årsmöte hålls kan vi se bakåt med: goda ekonomiska resultat. Goda utvärderingsresultat och en bred och växande verksamhet

Var finns behoven idag? Vi kan se att gruppen människor inom etableringsgruppen växer; 2.400 personer inom länet 31/12 2015 – gruppen växer. Trots att ungdomsarbetslösheten sjunker, vilket är glädjande, växer gruppen unga människor som är vilsna där den vanliga skolan inte alltid fungerar.

Vi har idag ett mycket gott samarbete med några kommuner och Arbetsförmedlingen men vi skulle kunna göra ännu mer inom vårt län. Vi vill uppmärksamma alla kommuner, länsstyrelse, landsting behövs ännu mer av utbildningsformen folkhögskola i länet.

 

Tomas Aronsson                                                           Per-Inge Ahlbäck
Skolchef                                                                        Ordförande