4 december

Publicerat: 3 december

Minister för en dag

Deltagare agerar ministrar

Så heter Folk och försvars upplevelsebaserade utbildning  som våra deltagare på Allmän kurs och SMF (Inspirationskursen) fick ta del av. Vad är då detta för utbildning? Kortfattat så delades deltagarna in i fem länder runt den fiktiva Gröna Havsregionen, där de under några timmar agerade ministrar i olika regeringar. Som regeringsmedlemmar styrde och påverkade deltagarna utvecklingen inom regionen och tvingades fatta avgörande beslut för sitt land och regionen i stort. Allt sköttes under ledning av en uppskattad spelinstruktör från Folk och försvar.

Det var en nyttig utbildning och det som upplevdes som lite skrämmande var hur relativt små händelser kan trappas upp länder emellan, och sen kanske sluta riktigt illa.

Intrycket efteråt var att väldigt många deltagare haft en mkt trevlig dag och flertalet skulle vilja göra samma utbildning igen, men denna gång en hel dag istället för en halv dag. Ett ganska bra betyg tycker skolan!

Skolan vill såklart också tacka Folk och försvar för att de kom ut till skolan, –på återseende säger vi till dem.

David Persson
david.persson@vfhsk.se

 

Allmän kurs, Inspirationskursen (SMF)