24 augusti

Publicerat: 23 augusti

Skolgemensam dag

Ett av fo150821_Vfhsk-22lkbildningens viktigaste mål är att deltagarna ska bidra med sina individuella erfarenheter och kunskaper. Att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten och att uppmuntra till möten mellan människor är därför något som är viktigt, inte bara på Köpings folkhögskola utan på alla Sveriges folkhögskolor.

I fredags, den 21/8, anordnades en skolgemensam dag på Köpings folkhögskola, där samtliga deltagare på skolans SFI-verksamhet fick möjlighet att lära känna samtliga deltagare på skolans allmänna kurs. Upplägget för övningen var enkelt. SFI-deltagarna delades in i grupper, utifrån vilka länder de ursprungligen kommer ifrån. Deltagarna på allmän kurs delades in i lika många grupper. Sedan fick grupperna intervjua varandra och ta reda på så mycket de kunde, om de respektive länderna, om varandra och vad de har gemensamt.

I grupperna blandades skratt och allvar, livshistorier som berörde kompletterades med fakta om olika länders mat, politik, klimat och mycket annat. Övningen var uppskattad och flera deltagare uttryckte att de fått ut mycket av den. Under veckan som kommer ska grupperna redovisa resultatet av övningen för varandra, så de nya kunskaperna och intrycken kommer så många som möjligt till del.

Kea Thorslund
kea.thorslund@vfhsk.se

 

Allmän kurs, SFI