buy office 2016 key sale office 2013 key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.mmkey.net http://www.cdkeypascher.com/ purchase cheap windows 10 key purchase cheap windows 10 Professional key

Skolchefen har ordet


Publicerat: 15 april

Att växa där det behövs!

Västerås och Bergslagens folkhögskola är två folkhögskolor i länet av totalt fyra folkhögskolor. Vi ser att verksamheten växer och att vi som folkhögskolor alltmer uppfattas som bra och intressanta av människor som vill börja på folkhögskola. Vi ser även att politiker, tjänstemän i kommuner och myndigheter och forskare uppmärksammar folkhögskolan

Varför är folkhögskola intressant? Det finns flera orsaker:

  • Det första är att vi faktiskt är en egen unik utbildningsform, som inom den frihetliga ramen, kan möta deltagare utifrån deras villkor och behov. Deltagarna blir sedda, kan i hög grad påverka sina studier och ha inflytande över kurserna.
  • Det andra är att vi inte sätter betyg (inom den ordinarie folkhögskoleverksamheten) utan istället ger ett intyg med studieomdöme som ger möjligheter till fortsatta högskolestudier. Trots avsaknad av betyg, goda resultat!
  • Det tredje är att vi är snabba och kan organisera nya kurser och inte är bundna till exakta platser. Vi har en devis: ”Det är inte huset och platsen som är den avgörande frågan om det är en folkhögskola, det är innehållet och idéen med verksamheten som är det viktiga”
  • Det fjärde är att vi inte är vinstdrivande. Vår drivkraft är ett stort engagemang i vårt människo- och samhällsuppdrag. Det överskott som görs går inte till några ägare, till något bankkonto på en ö. Överskottet går tillbaka för att skapa trygghet och utvecklingsarbete.
  • Det femte är att vi lever i en mycket komplicerad omvärld: teknik- och IT utveckling. En orolig omvärld – flyktingströmmar. Det vanliga skolsystemet som inte fungerar för alla. Individer och grupper marginaliseras av socio-ekonomiska villkor. Behovet växer!

På fredag och lördag anordnas folkhögskolans dag, där kompisar till deltagare, möjliga deltagare och där allmänhet är välkomna till oss. Då kan man ta reda på vad det innebär att studera på folkhögskola.

Vi visar även att vi har en stor allmän kurs (motsvarighet till gymnasienivå), sex olika kurser på flera olika ställen. Vi visar att vi har en stor SFI verksamhet ”SFI på folkhögskola” på tre olika ställen. Vi visar att vi har en bred etableringsverksamhet (människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige) och har etableringskurser och bedriver tre etableringsprojekt på olika ställen. Vi visar att vi jobbar mycket med arbetslösa ungdomar, över 2000 ungdomar sedan några år tillbaka, för att gå vidare till studier eller arbete.

När vårt årsmöte hålls kan vi se bakåt med: goda ekonomiska resultat. Goda utvärderingsresultat och en bred och växande verksamhet

Var finns behoven idag? Vi kan se att gruppen människor inom etableringsgruppen växer; 2.400 personer inom länet 31/12 2015 – gruppen växer. Trots att ungdomsarbetslösheten sjunker, vilket är glädjande, växer gruppen unga människor som är vilsna där den vanliga skolan inte alltid fungerar.

Vi har idag ett mycket gott samarbete med några kommuner och Arbetsförmedlingen men vi skulle kunna göra ännu mer inom vårt län. Vi vill uppmärksamma alla kommuner, länsstyrelse, landsting behövs ännu mer av utbildningsformen folkhögskola i länet.

 

Tomas Aronsson                                                           Per-Inge Ahlbäck
Skolchef                                                                        Ordförande


Publicerat: 21 augusti

Folkhögskola och människovärde

Under sommaren diskuteras de vanliga frågorna: Vädret – mestadels mulet och regn. IS framfart i Syrien och Irak, ingen ljusning i sikte. Myggplågan och fästingnoja var och varannan dag. Det blandas och ges i media, smått och stort och till synes eviga frågor.

Den tragiska händelsen på IKEA i Västerås sätter många saker i blixtbelysning. Vi är rädda för det okända, irrationella och hemska. I detta fall att två människor mördas mitt på dagen i en affär som nästan alla människor har en relation till. Vansinnesdådet som leder fram till att oskyldiga människor mördas. Vår rädsla finns där, för den psykiskt sjuka eller den påtända människans irrationella handling.

När det sedan visar sig vara en man från Eritrea accelererar frågan till att bli något annat. Demonstrationer och olika attentat, iscensatta till flyktingförläggningar, inte bara i Arboga där mannen kom ifrån, gör att frågan blir till en helt annan. Frågan har omformats från den enskilda psykiskt sjuka människans handling till att hotbilden är en grupp farliga flyktingar. Lägger man därtill frågan om islam, får frågan ytterligare dimensioner i form av islamofobi och hotet mot Sverige. Att koppla händelser till en grupp bara för att man har en gemensam etnisk bakgrund eller kommer från ett visst land är klassiskt rasistiska grunder – till skillnad från att bedöma och ytterst döma en individs handlingar utifrån just handlingen.

För folkhögskolor som våra, i verksamheten tillsammans med alla deltagare, är det viktigt att kunna analysera och förstå vad som är vad. Att psykiskt sjuka människors handlingar är en fråga och hur psykvården fungerar kräver sin egen förståelse och åtgärdsplan och att flyktingar och flyktingmottagning är en helt annan sak. Att det sedan finns brister i kartläggning och behandling av traumatiserade enskilda flyktingars psykiska status torde vara klart och att den svenska psykvården har brister i allmänhet. Delar av hur vi hanterar psykiskt sjuka människor är också en. Således är det två vitt skilda frågor som kan delas upp i många underfrågor.

När vi startar vår folkhögskoleverksamhet är det viktigt att arbeta med aktuella frågor som är viktiga för människor och ur ett ”mänskliga rättigheter”-perspektiv. Inte från ett pulserande och ytligt mediaperspektiv med rubriksättning eller vissa sociala mediers skvaller och totala brist på källkritik

Vi står upp för mänskliga rättigheter och kommer att arbeta för en human flyktingmottagning. Allt främlingsfientligt tänkande och handlingar är en destruktiv kraft som vi måste lära oss att förstå och hur vi bemöter dem. Ytterst handlar den destruktiva kraften, till stora delar om rädsla och inskränkthet. Kanske att avstånden mellan politisk makt och människor, mellan stad och land, mellan centrum och periferi håller på att bli för stort och fördjupar klyftorna och därmed misstro och rädsla.

Nåväl, vi startar folkhögskolearbetet och kommer att arbeta för öppenhet, källkritik med den grundläggande och eviga tanken om alla människors lika värde. Väl mött till en viktig och spännande folkhögskolehöst!

 

Tomas Aronsson

Skolchef Tomas Aronssons signatur


Publicerat: 3 juni

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi lanserar nu vår nya hemsida, det är jättekul! Min förhoppning är att den ska kännas fräsch och relevant för våra besökare. Vår hemsida (sidor) ska fånga aspekter av den dagliga verksamheten och förhoppningsvis ska det som beskrivs kännas lättsamt för alla våra verksamheter och spegla vad Västerås folkhögskola, Bergslagens folkhögskola och Folkhögskolan i Köping genomför. Den ska vara intressant både för besökare som allmänt sett är intresserade av folkhögskola som skolform och för de som är specifikt intresserade av våra folkhögskolor. Den ska vara ett verktyg för våra studerande och personal och den ska kunna fånga ett intresse från presumtiva deltagare.

Ibland känner jag att folkhögskolor lever sitt eget liv. Jag är stolt över att arbeta på folkhögskola och vet att vi måste visa för omvärlden att folkhögskolan kanske har mer relevans är vad den någonsin haft. Genom denna blogg kommer texter att läggas ut och kunna kommenteras. Syftet med bloggen är att på ett personligt sätt kunna kommunicera frågor som berör folkhögskola, lärande, samhällsutveckling, framtidsfrågor, kultur och kanske även det som kan betraktas som livsval och allmänmänskliga frågor. Just i den skärningspunkten befinner sig folkhögskolan, våra speciella karaktärsdrag, inga frågor är omöjliga på en folkhögskola. Jag vill gärna att fler funderar kring de frågor som jag kommer att ge uttryck för.

Nu stundar avslutningstider och Västerås kommer för första gången att ha avslutning i Västerås slott, där landshövding Håkan Wåhlstedt kommer att medverka. Det kommer att bli jätteroligt och det ska bli spännande att se hur hur tvåhundra folkhögskoledeltagare kommer att reagera. I Bergslagen genomförs avslutningen i Norbergs gamla Tingshus med avrundning på Mariagården.

Väl mött om folkhögskola genom den nya hemsidan och den nya bloggen!

 

Tomas Aronsson

?

 

Skolchef Tomas Aronssons signatur

 

Allmänt