buy office 2016 key sale office 2013 key sale Windows 10 Home Key Office Professional Key sale buy Office Professional 2013 Key http://www.mmkey.net http://www.cdkeypascher.com/ purchase cheap windows 10 key purchase cheap windows 10 Professional key

Vård/omsorgsinriktad utbildning – med svenska som andraspråk

 

Kursen är på ett och ett halvt år, uppdelat på tre perioder. Kursstart 2017-12-05

Period 1. Studierna bedrivs på heltid, alternativt i kombination med SFI.
Period 2. Studierna varvas med arbetsplatsförlagd praktik.

Period 3. Sista periodens mål är en anställning av någon form.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg (inte betyg).

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs:

Deltagaren förväntas ha grundläggande kunskaper i omvårdnad/omsorgsarbete och en grund för vidare studier.

Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella SFI-provet för kurs D.

Antagningsvillkor:

Du ingår i etableringsuppdraget och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du har uppnått minst C-nivå på SFI eller har validerade motsvarande kunskaper.

Antagningen sker genom skriftligt test och intervju.

För mer information kontakta Anneli Karlsson på telefon: 070 – 776 05 24 eller mail: 

Kursupplägg:

Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, läkemedelskunskap, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation.

Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.
Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.

Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.

Tillval – du får välja ett ämne du är intresserad av som till exempel bild, musik, motion m.m.

Varje delkurs i utbildningen avslutas med en skriftlig och muntlig examination.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.
Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbete, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.  

 

 

 

Vård/omsorgsinriktad utbildning – med svenska som andraspråk

För mer information och ansökan, kontakta Anneli Karlsson på telefon: 070 – 776 05 24 eller mail: anneli.karlsson@bfhsk.se

X