1Z0-062 C_TADM51_731 ADM-201 1Z0-144 70-411 640-864 70-243 9L0-422 70-486 2V0-621D 700-505 C_HANASUP_1 350-080 70-488 070-346

Kalender

Vad är en folkhögskola?

Folkhögskola är en annorlunda skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan - du är med och skapar din egen utbildning!

Vilka går på folkhögskola?

Folkhögskolorna vänder sig till alla över 18 år som vill studera. Varje skola strävar efter att få deltagare med skiftande bakgrund till sina kurser. På så sätt får de studerande ett större utbyte av de samtal och diskussioner som förs på skolan.